Umelci

Martina Rötlingová

Martina Rötlingová: Čo všetko sa skrýva za ideálom krásy?

Počas pracovnej stáže vo Francúzsku sa dostala do styku s módnym priemyslom, ktorý podľa nej kladie veľký dôraz na ženský ideál krásy. Preto sa rozhodla prostredníctvom svojej tvorby kriticky poukázať na spoločnosťou nastavený ideál krásy podporovaný módnym priemyslom a sociálnymi sieťami. Martina Rötlingová v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch, predstaví svoju tvorbu, prezradí, aký má vzťah k sociálnym sieťam, či módnemu priemyslu a udržateľnosti, a nakoniec povie o svojich plánoch do budúcna.

Piece you can´t miss

Žena a emócia – tvorba umelkyne Piece you can´t miss

Hoci jej nebolo umožnené v detstve študovať umenie, neskôr si k nemu našla cestu. Spočiatku maľovala len pre seba v rámci relaxu a potešenia, no neskôr, keď už mala obrazov toľko, že ich nemala kde dávať, začala byť nútená ich vystavovať. Nakoniec sa jej obrazy ocitli až v New Yorku. V rozhovore umelkyňa so pseudonymom Piece you can´t miss, porozpráva o svojich umeleckých začiatkoch, predstaví svoju tvorbu, ale i rozpovie o svojich pocitoch zažívajúcich pri maľbe, alebo keď vystavuje obrazy.

Monika Ferenčáková

Telá plné emócií a pohybu – tvorba Moniky Ferenčákovej

Maľba a pohyb sú pre ňu dva vyjadrovacie prostriedky, ktoré sa rozhodla spojiť dokopy. Ako? To prezradí v interviewe Monika Ferenčáková.  V rozhovore ešte Monika Ferenčáková porozpráva o tom, ako sa dostala k umeniu, ale aj k štúdiu na Akadémii umení, predstaví svoju minulú i súčasnú tvorbu, ale prezradí aj čo-to o svojom živote.

Kristína Vacek

Kristína Vacek a obraz dnešnej ženy

Hoci v detstve o umení neuvažovala, nakoniec dala voľný priebeh svojmu talentu, na ktorom začala pracovať. Kristína Vacek v rozhovore porozpráva o svojich umeleckých začiatkoch, predstaví svoju umeleckú tvorbu, v ktorej sa zaoberá témami dnešnej spoločnosti prostredníctvom očami mladej ženy. Ďalej v rozhovore prezradí čo-to o svojom živote, ale aj o plánoch do budúcna.

Kristína Záhorová

Kristína Záhorová a jej alchymistické akvarely

K umeniu mala blízko už od detstva. Rovnako ako k rastlinám, či bylinárstvu, ktoré podedila po starej mame. V rozhovore Kristína Záhorová predstaví svoju tvorbu, ale i prezradí, ako vznikajú jej maľby, či samotné prírodné pigmenty, ktoré ručne vyrába, no porozpráva i o svojich začiatkoch, či plánoch do budúcna.

Filip Sabol

Filip Sabol a jeho príbehy z betónovej ríše

Vyrastal na bratislavskom sídlisku, čo ho ovplyvnilo nielen v živote, ale aj v tvorbe. Reč je o umelcovi Filipovi Sabolovi. V rozhovore Filip Sabol porozpráva o svojich umeleckých (graffiti) začiatkoch, taktiež predstaví svoju tvorbu, kde objasní aj symboliku svojich diel, či prezradí, prečo spolupráce s inými umelcami nie sú na škodu.

Peter Králik umelec agroart

Peter Králik a jeho agroart

Keď počas vysokoškolského štúdia hľadal vyjadrovací jazyk, profesor mu poradil, aby vychádzal zo svojho života. Siahol tak k zážitkom z detstva na dedine, kde trávil prázdniny. Tu ho fascinovala nielen príroda, ale naučil sa tu mnohým poľnohospodárskym zručnostiam. Tie využíva dodnes vo svojej tvorbe – agroarte. Peter Králik  v rozhovore porozpráva nielen o svojich začiatkoch, svojej tvorbe – agroarte a Strana železných, ale aj ako vznikajú také land-artové záhrady, či prezradí, aké plány má do budúcna.

Tomáš Picha

Tomáš Picha a jeho fantazijný svet pop-artu

Už v detstve ho zaujal pop-art, keď natrafil na knihu s dielami Andyho Warhola. Preto sa rozhodol umenie študovať a následne sa mu venovať. Okrem toho je dnes aj učiteľom. Reč je o umelcovi menom Tomáš Picha. Ten v rozhovore porozpráva o svojej tvorbe, priblíži svoju prácu učiteľa, ale prezradí aj o svojich plánoch do budúcna.

Stanislav Remeselník

Stanislav Remeselník: Sám život je najlepšou inšpiráciou na vtip

V detstve dostal za svoje prvé výtvarné počiny na zadok, no na umenie nezanevrel. Síce ho neštudoval, vrátil sa k nemu v dospelosti počas dlhých zimných večerov, ktoré trávil vymýšľaním a kreslením vtipov. Stanislav Remeselník v rozhovore porozpráva o svojej tvorbe, ale aj o členstve v združení Zvolenská sedmička. Prezradí taktiež ako vznikajú jeho kreslené vtipy, či aké je to kresliť naživo karikatúry…

Scroll to Top