Umelci

Vlad Vakov pri maľbe

Krajina pod povrchom – tvorba Vlada Vakova

V detstve ho zaujalo umenie, už keď sa ako dieťa díval na rozprávky. Začal sa venovať kresleniu, čo následne vyústilo v štúdium výtvarného umenia. Okrem praktickej časti umenia ho zaujala aj jeho teoretická rovina a história. Vlad Vakov v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch, ako sa dostal k maľbe, či predstaví svoju tvorbu. Taktiež prezradí, ako sa dostal k práci kurátora, alebo prečo je poézia preňho takmer rovnako dôležitá, ako maľba samotná.

Gábor Szűcs

Gábor Szűcs a jeho digitálne abstraktné krajiny

Už v detstve bol v kontakte s umením na každom kroku. Pôvodne študoval animáciu, no už počas vysokoškolského štúdia sa k nej znovu vrátil a dnes strieda oboje médiá. Gábor Szűcs v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch, predstaví svoju tvorbu – ako maliarsku, tak aj digitálnu. Povie o svojich projektoch v rámci videomappingu, s ktorým sa prezentoval takmer na celom svete, ako aj o učiteľskom povolaní, ktorému sa popri všetkých aktivitách venuje, či o svojich plánoch do budúcna.

Miriama Schniererová v ateliéri

Miriama Schniererová: Od detailu k abstrakcii

K umeniu mala už „našliapnuté“ od škôlky. Postupne prešla od grafiky a perfekcionizmu, ktorú jej toto médium zanechalo, k spontánnej a abstraktnej maľbe. Miriama Schniererová v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch, predstaví svoju tvorbu, ako aj to, akým technikám sa venuje, no taktiež prezradí, aké je to spolupracovať na obrazoch s 3-ročným dieťaťom.

Eva Török

Hľadanie svedomia a bez(s)vedomia – tvorba Evy Török

Už v detstve sa napriek mnohým záľubám a vysnívaným povolaniam rozhodla, že sa stane maliarkou. Tento sen si časom splnila, hoci po štúdiách neostala iba pri maľbe. Eva Török v rozhovore porozpráva nielen o svojej ceste k umeniu, tvorbe a technikách, ktorým sa venuje, ale aj o tom, čo pre ňu znamená rodina, či hľadanie svedomia a bez(s)vedomia nielen v sebe, ale i všade naokolo.

Patrik Hujo

Patrik Hujo a jeho transhumanizmus

Vo svojej tvorbe si prešiel hľadaním. Začal prapôvodom človeka, kde ho zaujali staré kultúry, ich život, pohľad na smrť, rituály… Následne prešiel „očistou“, až sa dostal znovu k človeku a jeho premene na Neočloveka. Patrik Hujo v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch, predstaví svoju tvorbu, ako aj prezradí, aký vzťah má k technológiám, či svoje plány do budúcna…

Umelkyňa Radka Škodová

Radka Škodová a jej dokonalé nedokonalosti žien

Napriek tomu, že pôvodne vyštudovala niečo iné, vždy inklinovala k umeniu, až sa ho nakoniec odhodlala študovať. Zaujala ju figurálna maľba, kde prostredníctvom zobrazovania zväčša nahých ženských tiel poukazuje na rôzne spoločenské témy, ale predovšetkým v nich hľadá vlastný ideál krásy. Radka Škodová v rozhovore porozpráva, ako sa dostala k umeniu, o svojich inšpiráciách a záľubách, či plánoch do budúcna, ale najmä predstaví svoju tvorbu.

Nikoleta Gazdová

Nikoleta Gazdová: Kiežby som mala vráskavé telo už dnes

V tvorbe sa venuje najmä fotografii, ku ktorej sa vrátila po absolvovaní bakalárskeho štúdia na Katedre sochárstva Akadémie umení v Banskej Bystrici. Pri odlievaní častí tela ju vlastné telo fascinovalo natoľko, že sa mu rozhodla venovať výskum spojený s témami ako rodová rovnosť, či feminizmus. Nikoleta Gazdová v rozhovore porozpráva o vývoji svojej tvorby, o súčasnej tvorbe, o pocitoch, ktoré pri nej zažíva, ako aj o témach, ktorým sa venuje.

Zuzana Svatík

Zuzana Svatík a jej tradične netradičné vázy

Odbor keramika na strednej škole si zvolila len z dôvodu, že sa tam dostane „najľahšie“. Keďže ju vtedy budúcnosť veľmi nezaujímala, pokračovala v štúdiu keramiky aj počas vysokoškolského štúdia. Až po ňom si uvedomila, že je to pre ňu to pravé médium. Dnes Zuzana Svatík tvorí vázy, ktoré posúvajú hranicu dizajnu na komunikačný umelecký prostriedok, s ktorým reaguje na témy „tradičných“ hodnôt dnešnej spoločnosti. Zuzana Svatík v rozhovore porozpráva o svojich umeleckých začiatkoch, pobyte v Berlíne, predstaví svoju tvorbu, ale vyjadrí sa aj k témam, s ktorými pracuje, ako sú feminizmus, rovnosť pohlaví, či cirkev.

Veja Kocarik

Veja Kocarik – tradícia slovenského ľudového odievania v novom šate

Práve počas štúdia odevného dizajnu v Škandinávii sa rozhodla v tvorbe vrátiť ku svojim koreňom a zaoberať sa ľudovým odievaním slovenských žien. Po absolvovaní výskumu v tejto oblasti sa Veronika Kočáriková rozhodla tvoriť odevy v duchu zero-waste a zmodernizovala tak pôvodnú techniku domácej tvorby odevov slovenských žien. Veronika Kočáriková tvoriaca pod vlastnou značkou Veja Kocarik v rozhovore porozpráva o svojom štúdiu odevného dizajnu v zahraničí, o svojom pôsobení v komerčnom dizajne, ako i kostýmovej tvorbe. Vysvetlí, čo znamená pojem etická móda, predstaví svoju tvorbu, ale okrem iného porozpráva, čo sa dozvedela o ľudových odevoch od starých žien.

Scroll to Top