Rozhovory

Stanislav Remeselník

Stanislav Remeselník: Sám život je najlepšou inšpiráciou na vtip

V detstve dostal za svoje prvé výtvarné počiny na zadok, no na umenie nezanevrel. Síce ho neštudoval, vrátil sa k nemu v dospelosti počas dlhých zimných večerov, ktoré trávil vymýšľaním a kreslením vtipov. Stanislav Remeselník v rozhovore porozpráva o svojej tvorbe, ale aj o členstve v združení Zvolenská sedmička. Prezradí taktiež ako vznikajú jeho kreslené vtipy, či aké je to kresliť naživo karikatúry…

Michaela Högger a jej energické snové obrazy

Akokoľvek maľovanie bolo jej záľubou od detstva, venovať sa mu začala aktívne až počas pobytu vo Švajčiarsku, kde sa presťahovala po ukončení štúdia. Tu ju zaujala na kurze špeciálna technika, ktorá sa stala pre jej tvorbu charakteristickou. Michaela Högger v rozhovore porozpráva nielen o svojej tvorbe, ale aj o tom, ako sa dostala do výtvarného združenia Zvolenská sedmička, kde našla pár umelecky spriaznených duší…

Martina Majcherová, maľba

Martina Majcherová a jej čiernobiely svet

Hoci od detstva mala zdedený výtvarný talent, dlho ho nerozvíjala, dokonca ani neštudovala umenie. V puberte sa tejto záľube začala venovať a stala sa samoukom. Vypracovala sa až tak, že dnes niektoré jej obrazy si môže divák zameniť s čiernobielou fotografiou. Martina Majcherová v rozhovore porozpráva nielen o svojich začiatkoch a tvorbe, ale aj o tom, ako sa dostala do výtvarného združenia Zvolenská sedmička, ktoré ju v jej tvorbe podporilo a dodalo jej sebavedomie…

Martin Kačmárek

Martin Kačmarek a jeho nahnevaní farmári

Detstvo strávil ako väčšina chlapcov na dedine. Buď sa motal okolo strojov a pomáhal na gazdovstve, alebo sa hral doma na počítači. Okrem toho rád aj kreslil. To neskôr vyústilo do toho, že sa začal venovať maľbe, kde spája pre neho nie až tak odlišné témy do hromady. Martin Kačmárek v rozhovore prezradí ako sa dostal k umeniu, čím ho farmárčenie zaujalo, ale aj porozpráva o svojej tvorbe a plánoch do budúcna.

Martin Bízik, Soil sounds, sound art

Martin Bízik a jeho sound art

Hoci na strednej škole vyštudoval grafický a priestorový dizajn, po ukončení štúdia pociťoval potrebu zmeny. Preto sa rozhodol študovať na Katedre IDM AU v Banskej Bystrici. Tu objavil aj čaro sound artu, ktorému sa v tvorbe venuje. Martin Bízik v rozhovore porozpráva nielen o tom, ako sa k umeniu dostal a o svojej tvorbe, ale aj vysvetlí, čo znamená ten spomínaný sound art…

Michaela Ihnátová

Diela plné viery a Boha – tvorba Michaely Ihnátovej

K štúdiu grafiky ju priviedol učiteľ na ZUŠ-ke. Hoci však jej mama z toho nebola nadšená, napriek tomu cítila z domáceho prostredia podporu. Tú dostala aj v začiatkoch štúdia na vysokej škole, keď ju vyučujúci posmelil k znázorneniu jej viery v Boha a Krista, ktorá sa neskôr stala pre jej tvorbu kľúčovou. Michaela Ihnátová v rozhovore prezradí, ako sa dostala k umeniu, ale aj k viere v Boha…

Diana Čižmárová

Diana Čižmárová a jej zachytenie dopadu krízy ľudskej identity vo svete pomocou klasickej grafiky

Už v detstve ju zaujala klasická grafika. Jej vzťah k nej sa rokmi stupňoval a stala sa reprezentantkou klasickej grafiky. Diana Čižmárová v rozhovore vysvetlí, čo je to tá klasická grafika, ako sa k nej dostala, ale porozpráva aj o svojej záľube v cestovaní, ktorá ju priviedla k poznaniu, ktoré sa snaží sprostredkovať pomocou svojej tvorby iným ľuďom…

Scroll to Top