Antwerp Port House – Havenhuis: keď sa tradícia a moderna spoja v jedno

  Antwerp Port House, alebo po slovensky budova Prístavného úradu v Antverpách (holandsky Havenhuis) je vládna budova nachádzajúca sa v prístave belgického mesta Antverpy. A prečo je stavba výnimočná? Nuž je to spojenie pôvodnej starej budovy požiarnej zbrojnice, ktorá predstavuje štýl bývalého hanzovného domu, s novou modernou nadstavbou od architektonického štúdia Zaha Hadid.

 Navštívte toto miesto a uvidíte, že história a moderna dokážu žiť v symbióze.

Antwerp Port House
Budovu Antwerp Port House tvorí pôvodná historická budova požiarnej zbrojnice od architekta Emiela Van Averbekeho, ktorá je postavená v neotradičnom štýle hanzovného domu, a nová modrená nadstavba od Zaha Hadid Architects v neofuturistickom štýle. (foto: KUNSTARTUM)

História Antwerp Port House

 Antverpy sú so svojimi dvanástimi kilometrami dokov druhým najväčším lodným prístavom v Európe, čo sa týka dopravy.  Prístav obsluhuje 26 % európskej kontajnerovej dopravy a prepravuje viac ako 200 miliónov ton tovaru prostredníctvom zaoceánskych plavidiel, ktoré sa tu zastavujú.  Tým pádom  prístav zaisťuje nepriamo viac ako 150 000 pracovných miest s ambicióznymi cieľmi  do budúcna.

 Pred výstavbou budovy Prístavného úradu poskytoval prístavný úrad v Antverpách technické a administratívne služby v rôznych menších budovách v Antverpách a jeho okolí. V rámci rozširujúcej sa expanzie vznikla potreba veľkej kancelárskej budovy, ktorá by zastrešovala približne 500 zamestnancov na jednom mieste a zefektívnila by prevádzku. Zároveň by mala byť budova aj reprezentatívnym miestom pre významnú inštitúciu, akým Prístavný úrad rozhodne je.

 V roku 2007 prístavné orgány určili lokalitu, kde by mala budova stáť. Vybrali miesto, kde stála historická budova požiarnej zbrojnice, ktorá však nebola využívaná. Lenže táto budova bola zákonom chránená, keďže bola považovaná za pamiatku ako chránená replika bývalého hanzovného domu. Avšak táto budova nepostačovala požadovaným potrebám pre novú budovu Prístavného úradu. Preto požiadavkou architektonickej súťaže bolo integrovanie historickej požiarnej zbrojnice do nového projektu.

 Z vybraných uchádzačov nakoniec zvíťazil projekt britského architektonického štúdia Zaha Hadid Architects, ktorý v projekte prezentoval pridanie modernej konštrukcie nad pôvodnú budovu. Dizajn novej budovy navrhli Zaha Hadid a Patrik Schumacher. Vychádzali pri ňom z podrobného historického výskumu a dôkladnej analýzy lokality, ako i existujúcej budovy.

 Výstavba budovy začala v roku 2009. Vedúcim projektu bol Joris Pauwels. Projektový architekt bol Jinmi Lee. Výkonný architekt bol Bureau Bouwtechniek. Projektový tým tvorili: Florian Goscheff, Monica Noguero, Kristof Crolla, Naomi Fritz, Sandra Riess, Muriel Boselli, Susanne, Lettau. Účastníci súťažného tímu boli: Kristof Crolla, Sebastien Delagrange, Paulo Flores, Jimena Araiza, Sofia Daniilidou, Andres Schenker, Evan Erlebacher, Lulu Aldihani.

 Stavba bola dokončená v roku 2016.

Architektúra Antwerp Port House

 Antwerp Port House tvorí pôvodná stavba historickej požiarnej zbrojnice a moderná nadstavba od Zaha Hadid Architects.

 Budova historickej požiarnej zbrojnice vznikla v roku 1922 podľa návrhu belgického architekta Emiela Van Averbekeho. Dizajn neotradičného štýlu zbrojnice bol inšpirovaný Oosterhuisom – hanzovným domom zo 16. storočia, ktorý stál na Bonapartedok, kde sa v súčasnosti nachádza Museum aan de Stroom. Oosterhuis vyhorel v roku 1893. Preto sa architekt rozhodol dať zbrojnici štýl hanzovného domu, aby tak pripomenul pôvodnú zaniknutú stavbu.

  Nadstavba Antwerp Port House od Zaha Hadid Architects je v neofuturisticom štýle. Dominantný je tvar nadstavby, ktorý pripomína provu lode smerujúcu k rieke Schelda. Povrch tejto „vznášajúcej sa“ lode nad pôvodnou historickou budovou tvorí presklená fasáda. Tento ďalší výrazný prvok stavby využívajúci okolie, do ktorého je budova zasadená – vodu, vytvára pomocou priehľadných a matných trojuholníkových faziet zvlnený povrch imitujúci pomocou svetla odrazy na vodnej hladine. Fasáda taktiež môže niekomu pripomínať povrch diamantu. A prečo diamantu? Nuž, Antverpy sa nazývajú aj mestom diamantov, keďže sa tu opracováva pomerne veľké množstvo diamantov z celého sveta. Preto túto symboliku využilo aj architektonické štúdio Zaha Hadid Architects, keďže pri plánovaní budovy vychádzalo z tradície a histórie mesta.

Zaha Hadid Architects
Architekti zo štúdia Zaha Hadid Architects v tejto modernej stavbe zohľadnili symboly mesta Antverpy – tvarom provy lode poukazujú na históriou prístavného mesta; fasádou zloženou z faziet zas na históriu opracovania diamantov. (foto: KUNSTARTUM)

 Nadstavbu Antwerp Port House podopierajú dva mohutné betónové piliere. Pôdorys pilieru v prednej časti budovy preberá klinovitú siluetu presklenej fasády nad ňou. Druhý pilier je na nádvorí bývalej hasičskej zbrojnice. Nachádza sa v ňom schodisko a výťah spájajúci starú a novú časť budovy.

 Panoramatické výťahy a vonkajší most umožňujú prístup do prístavby, ktorá ponúka výhľad na prístav a mesto. Vnútorné nádvorie starej požiarnej zbrojnice je uzatvorené sklenenou strechou. Tým pádom sa premenilo na recepciu. Z átria sa dá prejsť do historickej čitárne s knižnicou v zrekonštruovanej časti bývalej haly pre hasičské autá.

 V strede vyšších poschodí pôvodnej budovy a na spodných poschodiach modernej prístavby sa nachádzajú spoločné priestory ako sú: poslucháreň, zasadacie miestnosti a reštaurácia. Zostávajúce poschodia vzdialenejšie od centrálnej časti budovy sú venované otvoreným kanceláriám.

 V rámci novej výstavby bolo vytvorené podzemné parkovisko s rozlohou 8 000 m², ktoré sa nachádza pod námestím v prednej časti budovy. Parkovisko má okrem bežných miest pre autá vyhradených 25 nabíjacích miest pre elektromobily a 190 miest pre bicykle.

 Celkovo má celá budova pôdorys o výmere 12 800 m², z toho 6 600 m² tvorí zrekonštruovaná požiarna zbrojnica a ďalších 6 200 m² moderná prístavba.

  Z technicko-inžinierskeho hľadiska budova spĺňa veľmi dobré environmentálne hodnotenie udržateľnosti BREEAM. Energetický systém vrtu čerpá vodu do hĺbky 80 metrov pod zemou na viac ako 100 miestach okolo budovy, aby zabezpečil vykurovanie a chladenie. V pôvodnej budove tento systém využíva chladiace trámy. V novej využíva chladiace stropy. Bezvodé toaletné zariadenia a detektory pohybu minimalizujú spotrebu vody, zatiaľ čo automatizácia budovy a optimálne riadenie denného svetla minimalizuje umelé osvetlenie. Kalibrovaná zmes trojuholníkových faziet pokrývajúcich povrch modernej časti stavby poskytuje dostatok slnečného svetla a zároveň tak riadi solárne zaťaženie zaručujúce vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov Prístavného úradu.

Kde sa Antwerp Port House nachádza a ako sa sem dostať

 Antwerp Port House sa nachádza v belgickom meste Antverpy. Budova stojí ďalej od centra mesta v blízkosti štvrti Eilandje v prístave na Kattendijkdoku.

 Pozor!!! Ak budete zadávať cestu k Antwerp Port House do navigácie, tak ju zadajte buď pod menom Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, alebo Port Authority of Port of Antwerp-Bruges, či Zaha Hadidplein. Ak totižto zadáte Antwerp Port House zavedie vás to na úplne iné miesto!

 Ak cestujete autom, zaparkovať môžete v blízkosti budovy Prístavného úradu v jeho podzemnej garáži, kde vjazd je z Mexicostraat. Môžete taktiež využiť i druhé parkovisko vzdialené asi dve minúty od Port House, na Merantistraat.

 Takisto môžete ísť aj mestskou dopravou a nastúpiť priamo na električku číslo 24 už blízko vlakovej stanici, kde sa nachádza ich stanovisko.

 Z vlakovej stanici sa môžete vybrať k budove aj pešo, cesta vám zaberie cca 40 minút.

Antwerp Port House, Antverpy
Antwerp Port House stojaca v prístave na Kattendijkdoku, Antverpy, Belgicko (foto: KUNSTARTUM)

Vstupné a otváracie hodiny

 Osobne som si spravila pešiu prechádzku k Antwerp Port House a obdivovala tak stavbu len zvonka. Pred jej návštevou som našla totižto informácie o tom, že budova je vládna, a tým pádom bežný návštevník do nej prístup nemá. Takže krásu interiéru som si bohužiaľ nemohla vychutnať.

 Pri písaní článku som však našla viac informácií, ktoré svedčia o tom, že sa dá dopredu rezervovať návšteva so sprievodcom. Dám vám sem aj link, kde sa dá návšteva Antwerp Port House rezervovať: https://experienceantwerp.be/en/offers/activities/port/port-house-a-look-inside-the-port-house-individuals/

Ak sa niekto z vás čitateľov rozhodne navštíviť Antwerp Port House, budem rada, ak sa podelíte o informácie z návštevy interiéru a ako fungoval rezervačný systém, nakoľko s tým skúsenosť nemám.

Čo sa týka vstupného, tak na rezervačnej stránke sa uvádza pre jednotlivca 10€ a pre skupinu 150€.

Čo sa týka otváracích hodín, tie sú obmedzené a uvádzajú sa len pri rezervácii.

Prehliadka Havenhuis a moje dojmy z návštevy

 Keďže som si návštevu antverpského Prístavného úradu vychutnala len z pohľadu exteriéru, musím napriek tomu povedať, že stavba ma naživo v dobrom ohromila. Jej impozantná veľkosť a spojenie historickej budovy s modernou nadstavbou pôsobilo veľkolepo a paradoxne aj symbiózne. Hoci pred jeho návštevou som mala trochu nadnesené predsudky, že to bude len taký „moderný zlepenec, ktorý bude špatiť historickú budovu“, opak bol pravdou. Architekti od Zaha Hadid Architects si dali pri návrhoch nadstavby záležať s dôrazom na históriu a polohu miesta, aby citlivo zasadili svoju budovu do, resp. nad pôvodnú historickú budovu.

 Som rada, že som mala možnosť takúto stavbu vidieť naživo. Pôsobila tak svojou majestátnosťou iným dojmom, ako len z obrázkov. Preto vám ju určite odporúčam navštíviť a rozhodne aj zvnútra, hoci túto možnosť som kvôli svojej nevedomosti neabsolvovala.

Zoznam bibliografických odkazov:

Information,  [cit. 2022-06-21]. URL: https://www.zaha-hadid.com/architecture/port-house/

Credits,  [cit. 2022-06-21]. URL: https://www.zaha-hadid.com/architecture/port-house/

Budovu Antwerp Port House nachádzajúcu sa v belgickom meste Antverpy vidieť už z diaľky. (foto: KUNSTARTUM)

Obrázok 1 z 7

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top