Rozhovory

Patrik Hujo

Patrik Hujo a jeho transhumanizmus

Vo svojej tvorbe si prešiel hľadaním. Začal prapôvodom človeka, kde ho zaujali staré kultúry, ich život, pohľad na smrť, rituály… Následne prešiel „očistou“, až sa dostal znovu k človeku a jeho premene na Neočloveka. Patrik Hujo v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch, predstaví svoju tvorbu, ako aj prezradí, aký vzťah má k technológiám, či svoje plány do budúcna…

Umelkyňa Radka Škodová

Radka Škodová a jej dokonalé nedokonalosti žien

Napriek tomu, že pôvodne vyštudovala niečo iné, vždy inklinovala k umeniu, až sa ho nakoniec odhodlala študovať. Zaujala ju figurálna maľba, kde prostredníctvom zobrazovania zväčša nahých ženských tiel poukazuje na rôzne spoločenské témy, ale predovšetkým v nich hľadá vlastný ideál krásy. Radka Škodová v rozhovore porozpráva, ako sa dostala k umeniu, o svojich inšpiráciách a záľubách, či plánoch do budúcna, ale najmä predstaví svoju tvorbu.

Nikoleta Gazdová

Nikoleta Gazdová: Kiežby som mala vráskavé telo už dnes

V tvorbe sa venuje najmä fotografii, ku ktorej sa vrátila po absolvovaní bakalárskeho štúdia na Katedre sochárstva Akadémie umení v Banskej Bystrici. Pri odlievaní častí tela ju vlastné telo fascinovalo natoľko, že sa mu rozhodla venovať výskum spojený s témami ako rodová rovnosť, či feminizmus. Nikoleta Gazdová v rozhovore porozpráva o vývoji svojej tvorby, o súčasnej tvorbe, o pocitoch, ktoré pri nej zažíva, ako aj o témach, ktorým sa venuje.

Zuzana Svatík

Zuzana Svatík a jej tradične netradičné vázy

Odbor keramika na strednej škole si zvolila len z dôvodu, že sa tam dostane „najľahšie“. Keďže ju vtedy budúcnosť veľmi nezaujímala, pokračovala v štúdiu keramiky aj počas vysokoškolského štúdia. Až po ňom si uvedomila, že je to pre ňu to pravé médium. Dnes Zuzana Svatík tvorí vázy, ktoré posúvajú hranicu dizajnu na komunikačný umelecký prostriedok, s ktorým reaguje na témy „tradičných“ hodnôt dnešnej spoločnosti. Zuzana Svatík v rozhovore porozpráva o svojich umeleckých začiatkoch, pobyte v Berlíne, predstaví svoju tvorbu, ale vyjadrí sa aj k témam, s ktorými pracuje, ako sú feminizmus, rovnosť pohlaví, či cirkev.

Veja Kocarik

Veja Kocarik – tradícia slovenského ľudového odievania v novom šate

Práve počas štúdia odevného dizajnu v Škandinávii sa rozhodla v tvorbe vrátiť ku svojim koreňom a zaoberať sa ľudovým odievaním slovenských žien. Po absolvovaní výskumu v tejto oblasti sa Veronika Kočáriková rozhodla tvoriť odevy v duchu zero-waste a zmodernizovala tak pôvodnú techniku domácej tvorby odevov slovenských žien. Veronika Kočáriková tvoriaca pod vlastnou značkou Veja Kocarik v rozhovore porozpráva o svojom štúdiu odevného dizajnu v zahraničí, o svojom pôsobení v komerčnom dizajne, ako i kostýmovej tvorbe. Vysvetlí, čo znamená pojem etická móda, predstaví svoju tvorbu, ale okrem iného porozpráva, čo sa dozvedela o ľudových odevoch od starých žien.

Veronika Miháliková Vivien Mihalish

Vivien Mihalish – šaty pre mestské princezné a každodenné víly

Hoci odmalička mala vzťah k tvorbe odevov a študovala odevný dizajn na strednej škole, náhoda ju zaviedla k štúdiu žurnalistiky. Avšak počas vysokoškolského štúdia ju stále vábilo navrhovanie a šitie, až postupne vytvorila vlastnú značku. Veronika Miháliková, ktorá tvorí pod vlastnou značkou Vivien Mihalish, v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch, predstaví svoju značku, prezradí, ako vyzerá jej bežný pracovný deň, ale aj dá nejaké rady pre tých, čo sa chcú živiť odevným dizajnom.

Martina Rötlingová

Martina Rötlingová: Čo všetko sa skrýva za ideálom krásy?

Počas pracovnej stáže vo Francúzsku sa dostala do styku s módnym priemyslom, ktorý podľa nej kladie veľký dôraz na ženský ideál krásy. Preto sa rozhodla prostredníctvom svojej tvorby kriticky poukázať na spoločnosťou nastavený ideál krásy podporovaný módnym priemyslom a sociálnymi sieťami. Martina Rötlingová v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch, predstaví svoju tvorbu, prezradí, aký má vzťah k sociálnym sieťam, či módnemu priemyslu a udržateľnosti, a nakoniec povie o svojich plánoch do budúcna.

Piece you can´t miss

Žena a emócia – tvorba umelkyne Piece you can´t miss

Hoci jej nebolo umožnené v detstve študovať umenie, neskôr si k nemu našla cestu. Spočiatku maľovala len pre seba v rámci relaxu a potešenia, no neskôr, keď už mala obrazov toľko, že ich nemala kde dávať, začala byť nútená ich vystavovať. Nakoniec sa jej obrazy ocitli až v New Yorku. V rozhovore umelkyňa so pseudonymom Piece you can´t miss, porozpráva o svojich umeleckých začiatkoch, predstaví svoju tvorbu, ale i rozpovie o svojich pocitoch zažívajúcich pri maľbe, alebo keď vystavuje obrazy.

Monika Ferenčáková

Telá plné emócií a pohybu – tvorba Moniky Ferenčákovej

Maľba a pohyb sú pre ňu dva vyjadrovacie prostriedky, ktoré sa rozhodla spojiť dokopy. Ako? To prezradí v interviewe Monika Ferenčáková.  V rozhovore ešte Monika Ferenčáková porozpráva o tom, ako sa dostala k umeniu, ale aj k štúdiu na Akadémii umení, predstaví svoju minulú i súčasnú tvorbu, ale prezradí aj čo-to o svojom živote.

Kristína Vacek

Kristína Vacek a obraz dnešnej ženy

Hoci v detstve o umení neuvažovala, nakoniec dala voľný priebeh svojmu talentu, na ktorom začala pracovať. Kristína Vacek v rozhovore porozpráva o svojich umeleckých začiatkoch, predstaví svoju umeleckú tvorbu, v ktorej sa zaoberá témami dnešnej spoločnosti prostredníctvom očami mladej ženy. Ďalej v rozhovore prezradí čo-to o svojom živote, ale aj o plánoch do budúcna.

Scroll to Top