Dominika Škorváneková
Rozhovory

Hlbiny duše prepojené s prírodou v akvareloch Dominiky Škorvánekovej

Rôznym druhom umenia sa venovala už v detstve, ale najviac ju zaujímala maľba. Počas stredoškolského štúdia zistila, že ju chce aj študovať. Následne ju začala študovať na vysokej škole. Dominika Škorváneková v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch, predstaví svoju tvorbu, povie o tom, prečo ju zaujala technika akvarelu, o svojich vzoroch, koníčkoch, či plánoch do budúcna.

Rastislav Turňa
Rozhovory

Rastislav Turňa: Keď je umenie poslaním

Tvorivého ducha mal už od detstva. No to mu nestačilo. Svoje poznatky o umení, kultúre a histórii chcel odovzdávať ďalej, preto sa rozhodol pre dráhu učiteľa. Rastislav Turňa v rozhovore porozpráva, ako sa dostal k umeniu, predstaví svoju tvorbu, ako aj svoje učiteľské povolanie a aktivity, ktoré robí nielen pre študentov. Okrem toho prezradí aj to, ako sa dostal k tvorbe mincí, aké sú jeho záľuby, či čo plánuje do budúcna.

Martin Ševčovič a Sondy
Rozhovory

Martin Ševčovič a jeho cesty do hlbín hmotných a nehmotných svetov človeka

K umeniu sa priblížil až na strednej škole, kde sa postupne cez kreslenie dostal ku grafike, ktorú následne vyštudoval. Počas štúdia dokonca vynašiel špeciálny technologický postup v médiu grafiky – tzv. tekutú matricu. Martin Ševčovič sa v rozhovore vyjadrí k svojej tvorbe, vysvetlí, čo je to tá tekutá matrica, no porozpráva taktiež o svojich záľubách, či plánoch do budúcna.  

Vlad Vakov pri maľbe
Rozhovory

Krajina pod povrchom – tvorba Vlada Vakova

V detstve ho zaujalo umenie, už keď sa ako dieťa díval na rozprávky. Začal sa venovať kresleniu, čo následne vyústilo v štúdium výtvarného umenia. Okrem praktickej časti umenia ho zaujala aj jeho teoretická rovina a história. Vlad Vakov v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch, ako sa dostal k maľbe, či predstaví svoju tvorbu. Taktiež prezradí, ako sa dostal k práci kurátora, alebo prečo je poézia preňho takmer rovnako dôležitá, ako maľba samotná.

Eva Bodo - Chodník, maľba
Rozhovory

Oživovanie zanedbaných mestských lokalít – tvorba Evy Bodo

Jej cesta k umeniu bola kľukatá. Po rôznych pracovných skúsenostiach sa rozhodla prihlásiť sa na maľbu. Eva Bodo v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch , o téme zanedbanej mestskej architektúry, ktorej sa venuje, no predstaví najmä celú  svoju tvorbu.

Gábor Szűcs
Rozhovory

Gábor Szűcs a jeho digitálne abstraktné krajiny

Už v detstve bol v kontakte s umením na každom kroku. Pôvodne študoval animáciu, no už počas vysokoškolského štúdia sa k nej znovu vrátil a dnes strieda oboje médiá. Gábor Szűcs v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch, predstaví svoju tvorbu – ako maliarsku, tak aj digitálnu. Povie o svojich projektoch v rámci videomappingu, s ktorým sa prezentoval takmer na celom svete, ako aj o učiteľskom povolaní, ktorému sa popri všetkých aktivitách venuje, či o svojich plánoch do budúcna.

Miriama Schniererová v ateliéri
Rozhovory

Miriama Schniererová: Od detailu k abstrakcii

K umeniu mala už „našliapnuté“ od škôlky. Postupne prešla od grafiky a perfekcionizmu, ktorú jej toto médium zanechalo, k spontánnej a abstraktnej maľbe. Miriama Schniererová v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch, predstaví svoju tvorbu, ako aj to, akým technikám sa venuje, no taktiež prezradí, aké je to spolupracovať na obrazoch s 3-ročným dieťaťom.

Výstava Podobnosť čisto náhodná
Slovensko

Výstava obrazov Podobnosť čisto náhodná (Autorky: Michaela Högger a Martina Majcherová)

Výstavu dvoch umelkýň Michaely Högger a Martiny Majcherovej s názvom Podobnosť čisto náhodná môžete navštíviť do 31.10.2022 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Ak ju nestíhate navštíviť, tak v článku nájdete kompletnú reportáž z výstavy, ako aj informácie o dvoch spomínaných výtvarníčkach, či o knižnici a jej novovytvorenom výstavnom priestore.

Premeny živej hmoty
Slovensko

Výstava Dušany Vrbovskej: Premeny živej hmoty

Výstavu Dušany Vrbovskej s názvom Premeny živej hmoty môžete navštíviť do 31.10.2022 v Rozkvet Gallery v Banskej Bystrici. Ak ju nestíhate navštíviť, tak v článku nájdete kompletnú reportáž z výstavy, ako aj informácie o samotnej umelkyni, či galérii.

Eva Török
Rozhovory

Hľadanie svedomia a bez(s)vedomia – tvorba Evy Török

Už v detstve sa napriek mnohým záľubám a vysnívaným povolaniam rozhodla, že sa stane maliarkou. Tento sen si časom splnila, hoci po štúdiách neostala iba pri maľbe. Eva Török v rozhovore porozpráva nielen o svojej ceste k umeniu, tvorbe a technikách, ktorým sa venuje, ale aj o tom, čo pre ňu znamená rodina, či hľadanie svedomia a bez(s)vedomia nielen v sebe, ale i všade naokolo.

Scroll to Top