Peter Paul Rubens
Umelci

Peter Paul Rubens

Peter Paul Rubens bol najvýznamnejší flámsky barokový maliar a taktiež diplomat, žijúci v rokoch 1577-1640. Maľoval biblické, mytologické, lovecké výjavy, krajiny, portréty, ako i robil návrhy sôch, titulných strán a tapisérií. Bol najžiadanejším umelcom svojej doby, o čom svedčí viac ako 3000 olejomalieb, ktoré vznikli jeho rukou, alebo v jeho dielni. Rubensovo dielo je charakteristické znalosťou renesančného umenia, živým realizmom, vysokým kontrastom svetla a tmy, dynamikou kompozícií a maľby s citom pre farebnosť, ako i telesnosť, a neskôr robustnosť postáv. Rubensova tvorba sa stala inšpiráciou pre mnohých umelcov mladších o niekoľko generácií neskôr.

Prečítajte si viac o jeho živote a tvorbe v článku.

René Magritte
Umelci

René Magritte

René Magritte bol belgický surrealistický umelec žijúci v rokoch 1898-1967, ktorý tvoril prevažne v médiu maľby, ale na konte má aj niekoľko gvašov, objektov, litografií, či sôch. Jeho dielo je známe tým, že vkladal bežné predmety do neznámych situácií spojených s tajomstvom. Charakteristické symboly v jeho dielach sú jablko, klobúk, fajka, schody, okná, kamene a iné. René Magritte ovplyvnil svojou tvorbou nasledujúce generácie umelcov a hnutí, prevažne pop-art.

Prečítajte si viac o jeho živote a tvorbe v článku.

Magrittovo múzeum
Európa

Magrittovo múzeum v Bruseli

Magrittovo múzeum je jedno zo šiestich múzeí umenia patriacich pod Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique v Bruseli. Magrittovo múzeum, nachádzajúce sa v srdci Bruselu, zhromažďuje na ploche troch poschodí budovy Altenloh na Place Royale 1 najväčšiu svetovú zbierku renomovaného belgického surrealistického umelca Reného Magritta. Zbierka obsahuje viac ako 200 autorových diel a archívnych materiálov súvisiacich s týmto významným belgickým umelcom.
Prečítajte si samostatnú reportáž z Múzea Magritte, ktoré som navštívila na jar v roku 2022 spolu s MRBAB.

Tadeáš Plachý
Rozhovory

Tadeáš Plachý a jeho čiernobiele príbehy z ulíc

K fotografii „pričuchol“ už ako dieťa, avšak intenzívne sa jej začal venovať po dlhej prestávke, pred niekoľkými rokmi. Podľahol čaru pouličnej fotografie, ktorá zapĺňa takmer celý jeho voľný čas. Tadeáš Plachý v rozhovore porozpráva, ako sa dostal k fotografovaniu, prečo si zvolil práve typ čiernobielej analógovej fotografie, predstaví svoju tvorbu, ako aj spolok VERUM PHOTO, ktorého je súčasťou. Na záver porozpráva o svojich záľubách a plánoch do budúcna.

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Brusel, Belgicko
Európa

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique – Kráľovské múzeá výtvarného umenia Belgicka v Bruseli

Kráľovské múzeá výtvarného umenia Belgicka zahŕňajú až 6 rôznych múzeí, ktoré ukrývajú viac ako 20 000 obrazov, kresieb, sôch, či iných umeleckých predmetov od začiatku 15. storočia až po súčasnosť. Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique zahŕňajú tieto galérie: Múzeum Starí majstri, Múzeum Fin-de-siècle, Múzeum moderného umenia, Magrittovo múzeum, Meunierovo múzeum a Wiertzovo múzeum. Prečítajte si reportáž z hlavnej budovy Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, ktorú som navštívila pred rokom na jar.

Tanya Kyianytsia
Rozhovory

Tanya Kyianytsia a jej čarovné vytynanky

V detstve prichádzala do kontaktu s umením najmä u svojej starej mamy prostredníctvom tradičných umeleckých remesiel. Postupom času zisťovala, že pomocou umenia môže vyjadriť čokoľvek. Ukrajinská umelkyňa Tanya Kyianytsia v rozhovore vysvetlí, čo je to vytynanka, porozpráva o svojich umeleckých začiatkoch, predstaví svoju tvorbu, ako aj iné aktivity súvisiace s umením. Na záver povie niečo o svojich záľubách, ako aj plánoch do budúcna.

Museum de Reede, Antverpy, Belgicko
Európa

Museum de Reede – grafiky (nielen) troch majstrov v meste Antverpy

Museum de Reede – táto galéria v belgickom meste Antverpy je galériou, kde sa nachádzajú grafiky od medzinárodných, ako aj belgických umelcov. Najviac sú tu zastúpené grafiky od Edvarda Muncha, Francisca Goyu a Féliciena Ropsa. Prečítajte si reportáž o galérii, ktorú som navštívila na jar v roku 2022.

Tatiana Gajdošová - Home up design
Rozhovory

Tatiana Gajdošová: Celý náš život je o chodení z interiéru do interiéru.

Už ako dieťa sa venovala kreatívnym aktivitám, pri ktorých ju najviac bavila tvorba bývaní. Po gymnáziu sa rozhodla pre štúdium umenia, kde sa zamerala na interiérový dizajn. V rozhovore Tatiana Gajdošová z interiérového štúdia Home up design prezradí, či vôbec existuje nadčasový interiér a ako prípadne vyzerá, aké chyby robia ľudia pri zariaďovaní domova, predstaví svoje projekty, no taktiež porozpráva o svojich záľubách a plánoch do budúcna.

Viktor Fuček, Festival JAMA 2022
Rozhovory

Viktor Fuček: Čo zostane z architektúry, keď vynecháme formu? Prázdno, ktoré vypĺňajú vzťahy.

Vyštudoval architektúru, avšak voľné výtvarné umenie ho priťahovalo viac a tak absolvoval štúdium na Akadémii výtvarných umění v Prahe. Vo svojej tvorbe posúva nastavené hranice a predstavy, ktoré máme o sebe a tomto svete pomocou rôznych médií, od maľby až po performance, kde prekračuje mnohokrát aj tie vlastné limity. V rozhovore Viktor Fuček predstaví svoju tvorbu, porozpráva o tom, ako sú medziľudské vzťahy prepojené s architektúrou, či prezradí svoje plány do budúcna.

Kateřina Dobřanská
Rozhovory

Z priestoru k téme slávy – tvorba Kateřiny Dobřanskej

Od detstva mala túžbu tvoriť, ktorá vyústila v štúdium výtvarného umenia. Okrem túžby tvoriť, už v detstve mala aj sen stať sa slávnou. Postupom času sa svojmu snu začala venovať tematicky v tvorbe. Kateřina Dobřanská v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch, prestaví svoju umeleckú tvorbu a povie o svojich vzoroch, záľubách, či plánoch do budúcna.

Scroll to Top