Patrik Hujo
Rozhovory

Patrik Hujo a jeho transhumanizmus

Vo svojej tvorbe si prešiel hľadaním. Začal prapôvodom človeka, kde ho zaujali staré kultúry, ich život, pohľad na smrť, rituály… Následne prešiel „očistou“, až sa dostal znovu k človeku a jeho premene na Neočloveka. Patrik Hujo v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch, predstaví svoju tvorbu, ako aj prezradí, aký vzťah má k technológiám, či svoje plány do budúcna…

Umelkyňa Radka Škodová
Rozhovory

Radka Škodová a jej dokonalé nedokonalosti žien

Napriek tomu, že pôvodne vyštudovala niečo iné, vždy inklinovala k umeniu, až sa ho nakoniec odhodlala študovať. Zaujala ju figurálna maľba, kde prostredníctvom zobrazovania zväčša nahých ženských tiel poukazuje na rôzne spoločenské témy, ale predovšetkým v nich hľadá vlastný ideál krásy. Radka Škodová v rozhovore porozpráva, ako sa dostala k umeniu, o svojich inšpiráciách a záľubách, či plánoch do budúcna, ale najmä predstaví svoju tvorbu.

Nikoleta Gazdová
Rozhovory

Nikoleta Gazdová: Kiežby som mala vráskavé telo už dnes

V tvorbe sa venuje najmä fotografii, ku ktorej sa vrátila po absolvovaní bakalárskeho štúdia na Katedre sochárstva Akadémie umení v Banskej Bystrici. Pri odlievaní častí tela ju vlastné telo fascinovalo natoľko, že sa mu rozhodla venovať výskum spojený s témami ako rodová rovnosť, či feminizmus. Nikoleta Gazdová v rozhovore porozpráva o vývoji svojej tvorby, o súčasnej tvorbe, o pocitoch, ktoré pri nej zažíva, ako aj o témach, ktorým sa venuje.

Zuzana Svatík
Rozhovory

Zuzana Svatík a jej tradične netradičné vázy

Odbor keramika na strednej škole si zvolila len z dôvodu, že sa tam dostane „najľahšie“. Keďže ju vtedy budúcnosť veľmi nezaujímala, pokračovala v štúdiu keramiky aj počas vysokoškolského štúdia. Až po ňom si uvedomila, že je to pre ňu to pravé médium. Dnes Zuzana Svatík tvorí vázy, ktoré posúvajú hranicu dizajnu na komunikačný umelecký prostriedok, s ktorým reaguje na témy „tradičných“ hodnôt dnešnej spoločnosti. Zuzana Svatík v rozhovore porozpráva o svojich umeleckých začiatkoch, pobyte v Berlíne, predstaví svoju tvorbu, ale vyjadrí sa aj k témam, s ktorými pracuje, ako sú feminizmus, rovnosť pohlaví, či cirkev.

Atomium Brusel
Architektúra

Atómium – symbol Bruselu, ale aj Belgicka

Atómium je monument nachádzajúci sa v hlavnom meste Belgicka – Bruseli. Stavba bola vybudovaná v rámci Svetovej výstavy Expo 1958 a symbolizuje základnú bunku kryštalickej mriežky železa. Viac o tejto výnimočnej stavbe sa dočítate v reportáži…

Veja Kocarik
Rozhovory

Veja Kocarik – tradícia slovenského ľudového odievania v novom šate

Práve počas štúdia odevného dizajnu v Škandinávii sa rozhodla v tvorbe vrátiť ku svojim koreňom a zaoberať sa ľudovým odievaním slovenských žien. Po absolvovaní výskumu v tejto oblasti sa Veronika Kočáriková rozhodla tvoriť odevy v duchu zero-waste a zmodernizovala tak pôvodnú techniku domácej tvorby odevov slovenských žien. Veronika Kočáriková tvoriaca pod vlastnou značkou Veja Kocarik v rozhovore porozpráva o svojom štúdiu odevného dizajnu v zahraničí, o svojom pôsobení v komerčnom dizajne, ako i kostýmovej tvorbe. Vysvetlí, čo znamená pojem etická móda, predstaví svoju tvorbu, ale okrem iného porozpráva, čo sa dozvedela o ľudových odevoch od starých žien.

Arentshuis, Bruggy, Belgicko
Európa

Arentshuis – múzeum umelca Franka Brangwyna v meste Bruggy

Galéria Arentshuis v belgickom meste Bruggy je pobočkou Groeningemuseum. Arentshuis je galériou s krátkodobými výstavami, podujatiami v Salóne Arents a múzeom umelca Franka Brangwyna. Prečítajte si reportáž o galérii, ktorú som navštívila na jar v roku 2022.

Veronika Miháliková Vivien Mihalish
Rozhovory

Vivien Mihalish – šaty pre mestské princezné a každodenné víly

Hoci odmalička mala vzťah k tvorbe odevov a študovala odevný dizajn na strednej škole, náhoda ju zaviedla k štúdiu žurnalistiky. Avšak počas vysokoškolského štúdia ju stále vábilo navrhovanie a šitie, až postupne vytvorila vlastnú značku. Veronika Miháliková, ktorá tvorí pod vlastnou značkou Vivien Mihalish, v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch, predstaví svoju značku, prezradí, ako vyzerá jej bežný pracovný deň, ale aj dá nejaké rady pre tých, čo sa chcú živiť odevným dizajnom.

Groeningemuseum, Bruggy, Belgicko
Európa

Groeningemuseum – múzeum belgického vizuálneho umenia v meste Bruggy

Groeningemuseum – táto galéria v belgickom meste Bruggy predstavuje vývin flámskeho umenia počas šiestich storočí na jednom mieste. Najväčším lákadlom je tu zbierka „flámskych primitívov“, kde možno vidieť diela svetoznámych majstrov ako sú Jan van Eyck, Hans Memling, či Gerard David. Prečítajte si reportáž o galérii, ktorú som navštívila na jar v roku 2022.

Martina Rötlingová
Rozhovory

Martina Rötlingová: Čo všetko sa skrýva za ideálom krásy?

Počas pracovnej stáže vo Francúzsku sa dostala do styku s módnym priemyslom, ktorý podľa nej kladie veľký dôraz na ženský ideál krásy. Preto sa rozhodla prostredníctvom svojej tvorby kriticky poukázať na spoločnosťou nastavený ideál krásy podporovaný módnym priemyslom a sociálnymi sieťami. Martina Rötlingová v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch, predstaví svoju tvorbu, prezradí, aký má vzťah k sociálnym sieťam, či módnemu priemyslu a udržateľnosti, a nakoniec povie o svojich plánoch do budúcna.

Scroll to Top