Eva Bodo - Chodník, maľba
Rozhovory

Oživovanie zanedbaných mestských lokalít – tvorba Evy Bodo

Jej cesta k umeniu bola kľukatá. Po rôznych pracovných skúsenostiach sa rozhodla prihlásiť sa na maľbu. Eva Bodo v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch , o téme zanedbanej mestskej architektúry, ktorej sa venuje, no predstaví najmä celú  svoju tvorbu.

Gábor Szűcs
Rozhovory

Gábor Szűcs a jeho digitálne abstraktné krajiny

Už v detstve bol v kontakte s umením na každom kroku. Pôvodne študoval animáciu, no už počas vysokoškolského štúdia sa k nej znovu vrátil a dnes strieda oboje médiá. Gábor Szűcs v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch, predstaví svoju tvorbu – ako maliarsku, tak aj digitálnu. Povie o svojich projektoch v rámci videomappingu, s ktorým sa prezentoval takmer na celom svete, ako aj o učiteľskom povolaní, ktorému sa popri všetkých aktivitách venuje, či o svojich plánoch do budúcna.

Miriama Schniererová v ateliéri
Rozhovory

Miriama Schniererová: Od detailu k abstrakcii

K umeniu mala už „našliapnuté“ od škôlky. Postupne prešla od grafiky a perfekcionizmu, ktorú jej toto médium zanechalo, k spontánnej a abstraktnej maľbe. Miriama Schniererová v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch, predstaví svoju tvorbu, ako aj to, akým technikám sa venuje, no taktiež prezradí, aké je to spolupracovať na obrazoch s 3-ročným dieťaťom.

Výstava Podobnosť čisto náhodná
Slovensko

Výstava obrazov Podobnosť čisto náhodná (Autorky: Michaela Högger a Martina Majcherová)

Výstavu dvoch umelkýň Michaely Högger a Martiny Majcherovej s názvom Podobnosť čisto náhodná môžete navštíviť do 31.10.2022 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Ak ju nestíhate navštíviť, tak v článku nájdete kompletnú reportáž z výstavy, ako aj informácie o dvoch spomínaných výtvarníčkach, či o knižnici a jej novovytvorenom výstavnom priestore.

Premeny živej hmoty
Slovensko

Výstava Dušany Vrbovskej: Premeny živej hmoty

Výstavu Dušany Vrbovskej s názvom Premeny živej hmoty môžete navštíviť do 31.10.2022 v Rozkvet Gallery v Banskej Bystrici. Ak ju nestíhate navštíviť, tak v článku nájdete kompletnú reportáž z výstavy, ako aj informácie o samotnej umelkyni, či galérii.

Eva Török
Rozhovory

Hľadanie svedomia a bez(s)vedomia – tvorba Evy Török

Už v detstve sa napriek mnohým záľubám a vysnívaným povolaniam rozhodla, že sa stane maliarkou. Tento sen si časom splnila, hoci po štúdiách neostala iba pri maľbe. Eva Török v rozhovore porozpráva nielen o svojej ceste k umeniu, tvorbe a technikách, ktorým sa venuje, ale aj o tom, čo pre ňu znamená rodina, či hľadanie svedomia a bez(s)vedomia nielen v sebe, ale i všade naokolo.

Patrik Hujo
Rozhovory

Patrik Hujo a jeho transhumanizmus

Vo svojej tvorbe si prešiel hľadaním. Začal prapôvodom človeka, kde ho zaujali staré kultúry, ich život, pohľad na smrť, rituály… Následne prešiel „očistou“, až sa dostal znovu k človeku a jeho premene na Neočloveka. Patrik Hujo v rozhovore porozpráva o svojich začiatkoch, predstaví svoju tvorbu, ako aj prezradí, aký vzťah má k technológiám, či svoje plány do budúcna…

Umelkyňa Radka Škodová
Rozhovory

Radka Škodová a jej dokonalé nedokonalosti žien

Napriek tomu, že pôvodne vyštudovala niečo iné, vždy inklinovala k umeniu, až sa ho nakoniec odhodlala študovať. Zaujala ju figurálna maľba, kde prostredníctvom zobrazovania zväčša nahých ženských tiel poukazuje na rôzne spoločenské témy, ale predovšetkým v nich hľadá vlastný ideál krásy. Radka Škodová v rozhovore porozpráva, ako sa dostala k umeniu, o svojich inšpiráciách a záľubách, či plánoch do budúcna, ale najmä predstaví svoju tvorbu.

Nikoleta Gazdová
Rozhovory

Nikoleta Gazdová: Kiežby som mala vráskavé telo už dnes

V tvorbe sa venuje najmä fotografii, ku ktorej sa vrátila po absolvovaní bakalárskeho štúdia na Katedre sochárstva Akadémie umení v Banskej Bystrici. Pri odlievaní častí tela ju vlastné telo fascinovalo natoľko, že sa mu rozhodla venovať výskum spojený s témami ako rodová rovnosť, či feminizmus. Nikoleta Gazdová v rozhovore porozpráva o vývoji svojej tvorby, o súčasnej tvorbe, o pocitoch, ktoré pri nej zažíva, ako aj o témach, ktorým sa venuje.

Zuzana Svatík
Rozhovory

Zuzana Svatík a jej tradične netradičné vázy

Odbor keramika na strednej škole si zvolila len z dôvodu, že sa tam dostane „najľahšie“. Keďže ju vtedy budúcnosť veľmi nezaujímala, pokračovala v štúdiu keramiky aj počas vysokoškolského štúdia. Až po ňom si uvedomila, že je to pre ňu to pravé médium. Dnes Zuzana Svatík tvorí vázy, ktoré posúvajú hranicu dizajnu na komunikačný umelecký prostriedok, s ktorým reaguje na témy „tradičných“ hodnôt dnešnej spoločnosti. Zuzana Svatík v rozhovore porozpráva o svojich umeleckých začiatkoch, pobyte v Berlíne, predstaví svoju tvorbu, ale vyjadrí sa aj k témam, s ktorými pracuje, ako sú feminizmus, rovnosť pohlaví, či cirkev.

Scroll to Top