Výstava fotografií Matúša Astraba #SLOVENSKO 2020

V jeden príjemný piatkový podvečer som mala možnosť zúčastniť sa hneď na dvoch vernisážach v Banskej Bystrici. Z tej, ktorá bola ako druhá v poradí, výstava fotografií Matúša Astraba #SLOVENSKO 2020, vám prinášam krátku reportáž.

  Vernisáž výstavy fotografií Matúša Astraba #SLOVENSKO 2020 sa uskutočnila 18.6.2021 v Rozkvet Gallery v Banskej Bystrici. Samotná výstava potrvá do piatku 9.7.2021, takže ak sa nachádzate v Banskej Bystrici a okolí, tak máte možnosť si ju do tohto dátumu pozrieť naživo. Ak to nestíhate, alebo chcete vedieť, čo vás čaká, tak čítajte ďalej. 🙂

Jakub Cmarko, Matúš Astrab v Rozkvet Gallery
Príhovor kurátora Jakuba Cmarka s umelcom Matúšom Astrabom v Rozkvet Gallery, ktorý otvoril vernisáž výstavy #SLOVENSKO 2020 (foto: KUNSTARTUM)

Vernisáž výstavy fotografií Matúša Astraba #SLOVENSKO 2020

  Samotná vernisáž sa konala vo výstavných priestoroch Rozkvet Gallery, v tomto prípade v priestoroch chodby prvého poschodia budovy, kde boli fotografie vystavené. Kurátorom výstavy bol Jakub Cmarko (rozhovor s Jakubom Cmarkom tu). Spolu s umelcom Matúšom Astrabom otvorili výstavu tradičným príhovorom. Prevažne mladí návštevníci dostatočne zaplnili priestor Galérie Rozkvet na Hornej ulici 36, v Banskej Bystrici. Tí si hneď po príhovore zväčša prezerali vystavené fotografie, niektorí osamote, iní debatujúc v skupinách. V Rozkvet Gallery vládla príjemná uvoľnená atmosféra.

  Bola to moja prvá návšteva tohto objektu, ktorý okrem výstavného priestoru zahŕňa aj ateliéry umelcov. Pár z nich som dokonca mala možnosť navštíviť, ale o tom niekedy inokedy…

Vernisáž výstavy Slovensko 2020
Vernisáž výstavy #SLOVENSKO 2020, ktorá sa konala 18.6.2021 v Rozkvet Gallery v Banskej Bystrici. (foto: archív Matúš Astrab)

O výstave Matúša Astraba #SLOVENSKO 2020

  Výstava #SLOVENSKO 2020 zahrňuje fotografie, ktoré vznikli počas začiatku pandémie nového vírusu Covid 19, na jar v roku 2020. V marci bol na Slovensku vyhlásený núdzový stav. Nariadenia z neho vyplývajúce zapríčinili doslova vyľudnenie ulíc a námestí slovenských miest a obcí. Situáciu, ktorá nastala, sa rozhodol umelec Matúš Astrab zaznamenať pomocou fotografií. Vznikol tak umelecký projekt, v rámci ktorého navštevoval rôzne slovenské mestá. Cieľom návštev boli autoportréty pri takzvaných trojičných, mariánskych, alebo morových stĺpoch, ktoré bývajú zväčša umiestené na námestiach. Tieto stĺpy stavali buď preživší ľudia častokrát ako poďakovanie za ukončenie morovej epidémie, alebo ako pamiatku obetiam, ktoré naň podľahli. Môžeme ich rozdeliť na dva typy. Mariánske stĺpy znázorňujú Pannu Máriu. Trojičné stĺpy zas zobrazujú Najsvätejšiu trojicu (Boh – Otec, Syn a Duch svätý).

  Matúš Astrab využil symboliku morových stĺpoch pri autoportrétoch. Hoci mor zanechal viac obetí, efekt, ktorý priniesol so sebou nový vírus, vyľudnil rušné miesta, kde tieto stĺpy stoja, ako v čase, keď vládla spomínaná morová epidémia. Fotografie Matúša Astraba sú autentickými zábermi z konkrétneho času a priestoru vyľudnených miest zapríčinených šíriacim sa vírusom. Situáciu podčiarkovali portréty s rúškom a tabuľou s nápisom #SLOVENSKO 2020, ktorú autor držal v rukách.  Nápis s hashtagom použil aj ako symbol súčasnej pandémie prenesený do jazyka sociálnych sietí, ktoré sa stali v tom období ako jediné bezpečné miesto stretávania a kontaktu, aj keď len online. Matúš vytvoril analógové a digitálne fotografie v rôznych slovenských mestách, ako Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Kremnica, Rožňava, Smolník, Prešov, Košice a mnohé ďalšie.

  Na výstave sú vystavené len digitálne čiernobiele fotografie portrétov, ktoré dopĺňajú farbené fotografie ľudí, ktoré vznikali súbežne v danom období. Snímky majú byť mementom atmosféry, ktorá vládla v spoločnosti počas spomínaného obdobia.

Matúš Astrab, Banská Štiavnica
Matúš Astrab, Banská Štiavnica, 2020, digitálna fotografia (foto: Matúš Astrab)

O Matúšovi Astrabovi

  Matúš Astrab je absolventom Ateliéru digitálnych médií na Katedre intermédií a digitálnych médií Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vo svojej tvorbe pracuje s digitálnou a analógovou fotografiou, animáciou, ilustráciou, či dizajnom.  Tematicky sa venuje ekológii, smrti, druhej svetovej vojne, ale reaguje aj na súčasné trendy, či spoločenské situácie. Je tvorcom spoločenských hier ako Rozum v hrsti a Blesková vojna. Absolvoval početné individuálne a skupinové prezentácie na Slovensku, no i v zahraničí. Momentálne žije a tvorí v Banskej Bystrici.

Matúš Astrab, Banská Bystrica
Matúš Astrab, Banská Bystrica, 2020, digitálna fotografia (foto: Matúš Astrab)

  Rozkvet Gallery, so sídlom na Hornej ulici 36, v Banskej Bystrici, patrí pod Centrum nezávislého umenia UM, n.o. – organizácie zameranej na tvorbu a prezentáciu súčasného vizuálneho umenia. V budove sa okrem galérie nachádzajú umelecké ateliéry, kde tvoria prevažne mladí umelci. Organizácia ponúka i rôzne workshopy, ktoré zastrešujú umelci patriaci pod túto organizáciu. Jedná sa o kurzy kresby, grafiky, 3D tlače, maľby a mnohých iných. Pod organizáciu patria taktiež projekty ako rezidenčný pobyt Kláštor Opening v Kláštore Hieronymitánov v Štiavnických Baniach, či podcast o umení, kultúrnych a spoločenských tabu It Blooms.

  Galéria Rozkvet poskytuje výstavný priestor najmä mladým začínajúcim umelcom a čerstvým absolventom vysokých škôl. Momentálne sa výstavne priestory nachádzajú v interiéri priestrannej chodby. Niekedy však presahujú tento priestor. Vtedy sa vyčlení ešte miestnosť patriaca k nejakému ateliéru. Historická budova Centra nezávislého umenia a Rozkvet Gallery umocňuje zážitok z umenia a poskytuje návštevníkovi príjemný pocit, kde môže „nasávať“ umenie zo všetkých strán.

Záver

  Vernisáž výstavy, ako i samotná výstava, boli pre mňa pozitívnym zážitkom. Fotografie Matúša Astraba, ktoré zachytávali obraz Slovenska zasiahnutého novým vírusom v sérií čiernobielych digitálnych fotografií autoportrétoch pri morových stĺpoch, doplnené fotografiami zo života iných ľudí v tom čase, boli nielenže istým spôsobom aktuálne, ale i zaujímavé v súvislosti so symbolikou trojičných a mariánskych stĺpoch s priebehom súčasného ochorenia. Ako ľudia v minulosti vzdávali vďaku za prežitie po morových epidémiách výstavbou stĺpov, či ako pamiatku zosnulým, tak aj Matúš Astrab stojaci pri nich nám svojim gestom pripomenul, ako môžu choroby a strach z nich paralyzovať ľudstvo a vyľudniť tak námestia a centrá miest a obcí. Jeho fotografie neprinášajú len tieto negatívne emócie, ale aj nádej na zlepšenie situácie.

 Výstava vynikajúco zapadla do priestoru Rozkvet Gallery. Priestor s historickým nádychom dopĺňal fotografie, fotografie portrétov spojených s historickou mestskou architektúrou dopĺňali zas priestor galérie. Nastala tak symbióza, ktorú sa oplatí určite zažiť naživo. Tak ako budova a fotografie dýchajú históriou, tak dúfajme, že téma vírusu, ktorí paralyzoval ľudí, bude históriou, a séria fotografií tak zostane spomienkou, na ktorú treba myslieť s rešpektom, pokorou a nádejou na lepšie časy.

Príhovor kurátora Jakuba Cmarka s umelcom Jakubom Astrabom v Rozkvet Gallery, ktorý otvoril vernisáž výstavy #SLOVENSKO 2020 (foto: KUNSTARTUM)

Obrázok 1 z 25

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Scroll to Top