Kateřina Morgenstein a jej vizuálne rozprávanie v kontexte grafiky

Už v detstve sa venovala kreatívnym aktivitám, ktoré boli predpokladom na ich pokračovanie v podobe štúdia na umeleckej škole a následne ďalej – po škole, už na voľnej nohe ako grafička a ilustrátorka. Kateřina Morgenstein je česká grafička a ilustrátorka, ktorej tvorba zahŕňa široký záber – od knižnej ilustrácie, cez komiks a produktový dizajn, až po tvorbu webstránok. V rozhovore s Kateřinou Morgenstein sa dozviete o jej začiatkoch, predstaví svoju tvorbu, no taktiež porozpráva o svojich inšpiráciách, koníčkoch, či plánoch do budúcna.

Česká grafička a ilustrátorka Kateřina Morgenstein
Česká grafička a ilustrátorka Kateřina Morgenstein (foto: Peter Morgenstein)

Ako ste sa dostali k výtvarnému umeniu?

Od detstva ma bavilo kresliť a vytvárať všelijaké objekty z papiera, vymýšľať rôzne príbehy, ilustrovať ich a viazať do objektov pripomínajúcich knihu. Takže cesta smerujúca k výtvarnému umeniu bola pre mňa prirodzeným vývojom toho, čo ma odmalička charakterizovalo najviac. Na strednej škole som vyštudovala grafický dizajn. Na vysoké škole som sa následne venovala predovšetkým voľnej grafike.

Prečo ste sa rozhodli študovať práve grafiku?

Na konci základnej školy bolo na stole niekoľko možností, čo ďalej so štúdiom. Umelecko-priemyselné školy boli z môjho domova ďaleko a v tej dobe som nebola dostatočne odhodlaná k tomu, aby som išla na internát. Taktiež do istej miery zvíťazila pragmatickosť a perspektíva odboru grafický design.

Ako by ste charakterizovali Vašu tvorbu?

Povedala by som, že je pre mňa typická práca s farbou a atmosférou. Zároveň je pre mňa podstatné pristupovať ku každému projektu individuálne – teda zvoliť médium a výrazové prostriedky tak, aby sa mohol rozvinúť zaujímavý dialóg medzi ilustráciou a textom.

Vo svojej tvorbe sa venujete ako ilustrácii, tak aj grafike. Poďme najprv k tej ilustrácii. Ako ste sa k nej dostali?

Po vysokej škole prišla obligátna otázka, že čo chcem ďalej robiť a čím sa budem živiť. Keďže som zbierala ilustrované a obrazové knihy, začala som hľadať možnosti svojho kresebného vyjadrenia a zajímať sa viac o pozíciu ilustrácie v koexistencii s grafickým dizajnom. Cesta k nej bola postupná, ale mám pocit, že aj rýchla – objavila som v nej príjemne slobodnú mieru vyjadrenia.

Ak by ste si mali vybrať jednu knihu z Vášho detstva, ktorú ste mali najradšej, ktorá by to bola a prečo?

Vybrať jednu knihu je ťažké. Ale asi by to boli Čapkove Rozprávky o psíčkovi a mačičke – konkrétne vydanie z roku 1996, kde je zahrnutá, za minulého režimu nevydávaná, kapitola Ako psíček s mačičkou slávili 28. október.

V roku 2022 ste ilustrovali detskú knižku s názvom Tri mačiatka od Jozefa Kollára. Môžete stručne predstaviť túto knihu a ilustrácie v nej?

Je to kniha o láske a porozumení, rozprávaná cez prizmu malého dievčatka. Na pozadí štyroch ročných období a priateľstva s čerstvo narodenými mačiatkami nenásilnou formou hovorí o prirodzených aspektoch života, akými je napríklad smrť. Knihu vydalo nakladateľstvo Daxe a ja som sa postarala ako o ilustrácie, tak o grafickú úpravu. Kniha má na päťdesiatich stranách veľké ilustrácie a na každej strane je len niekoľko riadkov textu. V ilustráciách som sa snažila zachytiť atmosféru meniacich sa ročných období a podporiť nimi imagináciu detských čitateľov.

Jozef Kollár: Tri mačiatka
Ilustrácia Kateřiny Morgenstein v knihe Tri mačiatka od Jozefa Kollára, 2022, digitálna ilustrácia (foto: archív Kateřina Morgenstein)

Ako si volíte text z knihy, z ktorého budete vychádzať pri ilustrácii? Ako vzniká taká ilustrácia? Môžete popísať jej vznik od počiatočného procesu po celkovú realizáciu?

Pre mňa je dôležité uchopiť esenciu textu a zvoliť taký motív, ktorý ho prehĺbi a akcentuje. Často po prvom prečítaní začínam uvažovať nad farebnou paletou a postupne tvorím charakter scény. Niekedy je cesta priamejšia a skica sa vylúpne sama, niekedy je to naopak dlhší proces. Konkrétne v prípade Troch mačiatok som mala k dispozícii text a cieľový počet strán knihy. Nasledovala tak koncepčná práca. Príbeh som si rozdelila na scény s charakteristickou atmosférou, ktorá sa dala prostredníctvom ilustrácií dobre rozvinúť. Od ilustrácie chcem, aby dokázala zobrazovaným motívom a svojim výrazom sprostredkovať čitateľovi „niečo naviac“ a poskytovala priestor pre uvažovanie a dotvorenie si vlastných vrstiev príbehu.

Preferujete pri ilustrácii viac digitálnu tvorbu alebo tú klasickú?

Väčšinu projektov začínam pomerne klasicky skicovaním pastelkami (či iným médiom, čo sa ponúka, alebo je v poruke). Väčšina ilustrácií ale získa svoju finálnu podobu v digitálnom rozhraní, ktoré dáva veľkú škálu možností, veľkú mieru flexibility. Hoci viac výstupov je digitálnych, nie je to cesta, ktorá by mi bola zásadne bližšia. Zaujímavé momenty pre mňa nastávajú v kombinácii týchto dvoch prístupov.

Tvoríte ilustrácie taktiež pre časopisy. S akými periodikami ste už spolupracovali?

Prvá spolupráca bola s časopisom Slniečko. Nasledovali víkendové veselé správy pre deti SME Bublina, ďalej potom spolupráce s časopisom Bublina, či časopisom Enviráčik.

Zaoberáte sa i tvorbou komiksov. V roku 2021 ste vytvorili dva komiksy pre antológiu krátkych hororových komiksov s názvom Zloba.

Na poli komiksu ma fascinuje konektivita s literatúrou a sila obrazového naratívu. Rada pracujem s estetikou lyrizácie. Ako inšpirácia pre krátke komiksové príbehy mi slúžia urbánne legendy a mytológia zakotvené v sociokultúrnom slovanskom priestore. Oba komiksy boli predstavené na LUSTR festivale v roku 2022.
Pri komikse Konec truchlení som s minimom textu spracovala starý námet o matkinom trúchlení po strate dcéry. Druhý komiks – Kolotoč reaguje na moje spomienky na starý kolotoč v rožnovskom skanzene, na ktorom je okrem iného postava chlapca zaoberajúca sa predstavou, ako sa taká postava na kolotoč dostala, pričom odkazuje k doskovým obrazom mytologických postáv, umiestených nad kolotočom.

Komiks Konec truchlení od Kateřiny Morgensten, Zloba
Komiks Konec truchlení od Kateřiny Morgenstein pre antológiu krátkych hororových komiksov Zloba, 2021, digitálna ilustrácia (foto: archív Kateřina Morgenstein)

Poďme teraz viac ku grafike. Môžete spomenúť nejaké projekty týkajúce sa obalového, či produktového dizajnu, ktoré máte za sebou?

Doteraz najrozsiahlejším projektom je práca na obaloch pre Davidovu ekologickú včelí farmu, produkujúcu raw med, ktorým som vytvorila vizuálnu identitu založenú na signifikantnej typografii a dominantných farebných ilustráciách. Ilustrácie tvoria krajina rastlín a charakter včelára. Ten je mnohonásobne zmenšený, aby do popredia vystúpila práca včely a akcentovala sa sila prírody.
V poslednom roku som pracovala s Malina štúdiom na obalovom dizajne prémiových čajov Dakys, či na obaloch pražiarne Illimité, kde moja rola v navrhovaní bola tá ilustrátorská.
V súčasnosti pracujem na projekte českej stolnej hry.

Davidova ekologická včelí farma
Davidova ekologická včelí farma, 2023, obalový dizajn – digitálna ilustrácia (foto: archív Kateřina Morgenstein)

Vytvorili ste i návrhy textilnej potlače pre detské papuče značky RAK.

Prvá spolupráca so značkou RAK bola pre jarnú kolekciu detských papučiek a tenisiek. Vznikli 3 motívy zasadené do lyrizovanej prírody, ktoré v sebe snúbia detskú hravosť a radosť z pohybu. Nasledovala jesenná a zimná kolekcia spolu s vianočným motívom, ktorý od začiatku spolupráce vytváram každý rok. Základom najčerstvejšieho vianočného motívu je ilustrácia imela v kontexte lásky, Vianoc a detskej imaginácie. Keď sem v lete navrhovala motív na vianočné papučky bolo príjemných 30 stupňov v tieni. 😀 Naladiť sa na špecifické ročné obdobie tak kvôli potrebnému časovému predstihu vždy chvíľku trvá.

Vo svojom portfóliu máte i tvorbu dizajnu webových stránok. Ako ste sa k tomu dostali? Môžete porozprávať ako takéto projekty vznikajú a pre koho ste už dizajny webstránok vytvorili?

K webdesignu som sa dostala vlastne celkom náhodne – vo svojej prvej práci, hneď po škole. Bol to pre mňa nový svet, ale taktiež svet prekračujúci z grafického dizajnu do toho digitálneho, ktorý disponuje jedinečnými špecifikami.
Najviac ma bavia projekty prezentačných webstránok. Tie som vytvorila napríklad pre medzinárodný projekt Empatia v umení. V minulom roku pre projekt UMKA. K jeho témam patrí dôraz na dostupnosť zelených technológií pre vylúčené a nízkopríjmové sociálne skupiny – marginalizované rómske komunity na Slovensku.
Medzi ďalšie patria napríklad stránky pre tanečníka Yuriho Korca, festival Kiosk, alebo platforma zaoberajúca sa náborom zahraničných študentov pre bratislavskú Fakultu architektúry a dizajnu.

K projektom webstránok pristupujem ako ku každému inému projektu – musí spĺňať vizuálne kvality, no na druhej strane musí byť prívetivý k užívateľovi. Rada pracujem s dištinktívnym rysom a baví ma inkorporovať na web charakteristickú animáciu, či ilustrovaný element. Digitálny dizajn obnáša špecifický prístup a spoluprácu niekoľkých subjektov –podstatná je pre výsledný digitálny produkt najmä súhra dizajnéra a programátora. Charakteristický rys tohoto typu produktu je len podmienená kontrola dizajnéra – alebo len podmienene môže definovať, ako sa jednotlivé elementy jeho návrhu zobrazia na obrazovke. S tým súvisí otázka času a premenlivosti: informácie i moduly, či prídavné elementy je na webe možné upravovať, doplňovať, editovať a reagovať tak na aktuálne potreby užívateľov.

Empatia v umení
Webový dizajn EMIA (Empatia v umení), ktorý vytvorila Kateřina Morgenstein, 2021 (foto: archív Kateřina Morgenstein)

Keď sa jedná o zákazky či už produktového charakteru, alebo ilustrácie, kto koho oslovuje? Ako prichádzate ku zákazkám?

Môj posledný klient, ktorý ma oslovil pre tvorbu vizuálnej identity a obalového dizajnu pre raw ekologické medy, ma objavil skrz knižnú ilustráciu. Čo sa týka obalového dizajnu, spolupracovala som na dvoch projektoch so štúdiom Malina, kedy moja rola v navrhovaní bola tá ilustrátorská. Väčšina projektov chodí cez moje webové portfólio alebo stránky, kde portfólio je prítomné (ASIL, Instagram atď.). Zároveň keď ma osloví práca niektorých nakladateľstiev alebo štúdií, zašlem im svoje portfólio s víziou budúcej možnej spolupráce.

Kto alebo čo Vás inšpiruje?

Cestovanie a reflektovanie nepatrných detailov v danom prostredí – to je taký môj zdroj inšpirácie nie len pre tvorbu, ale i pre život. Behom cestovania trávim veľa času v kníhkupectvách. Z každej cesty si odnášam ilustrované knihy tamojších autorov a všelijaké zaujímavé predmety, na ktoré narazím. V posledných rokoch ma veľmi oslovuje španielska ilustrátorská scéna – tvorba Santiaga Solísa, či Sol Undurragy. Inšpiratívna je ich práca s farbou a expresia. Veľmi ma baví tiež produkcia lotyšského komiksového nakladateľstva Kuš!

Čomu sa venujete vo voľnom čase?

Voľné chvíľky najradšej trávim so svojimi blízkymi – v prírode, v meste, pri dobrej káve. Taktiež som si dala za úlohu, že chcem venovať viac priestoru čítaniu – tak môj voľný čas posledné dva mesiace vypĺňajú prózy skvelého Édouarda Louisa.

Na čom momentálne pracujete a aké plány máte do budúcna?

V súčasnosti pracujem na vizuálnej identite jedného cukrárstva, ktorá je založená na výraznej typografii a ilustrácii. V najbližších mesiacoch na mňa čaká ilustrácia knižnej obálky, série risografík s témou kávovej kultúry a už štandardne krátky komiks pre Zlobu. V blízkej budúcnosti by som rada intenzívnejšie pracovala na autorskej knižke.

Kateřina Morgenstein

Kateřina Morgenstein (1994, Přerov)

je česká grafička a ilustrátorka.

Vyštudovala odbor vizuálna tvorba na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne v ateliéri u Mgr. et Mgr. MgA. Ondřeja Navrátila Ph.D., kde v roku 2018 získala magisterský titul. Následne v roku 2019 získala magisterský titul z odboru učiteľstvo českého jazyka a literatúry pre stredné školy a výtvarnej výchovy takisto na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.
Na konte má niekoľko kolektívnych a samostatných výstav, účastí na rezidenčných pobytoch, festivaloch, či konferenciách v Česku a na Slovensku.

Kateřina Morgenstein sa vo svojej tvorbe venuje grafike, dizajnu a ilustrácii. Charakteristická je pre ňu práca s farbou a atmosférou. Tvorí prevažne v digitálnom médiu, no nie je jej cudzia ani klasická grafika, či kresba. Ilustrovala knihu Tri mačiatka od Jozefa Kollára. Jej ilustrácie možno nájsť v detských časopisoch Slniečko, Bublina, alebo Enviráčik. Vytvára taktiež komiksy, ktoré publikuje napr. v antológii krátkych hororových komiksov s názvom Zloba. V rámci produktovej grafiky spolupracovala so značkami Davidova ekologická včelí farma, Dakys, Illimité, RAK a mnoho ďalších. Vo svojom portfóliu má takisto tvorbu rôznych webstránok.

Kateřina Morgenstein aktuálne študuje doktorát na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v Ústave výtvarnej tvorby a multimédií.

Jozef Kollár: Tri mačiatka, vydavateľstvo Daxe, 2022 – obálku, ako i celú knihu ilustrovala Kateřina Morgenstein. (foto: archív Kateřina Morgenstein)

Obrázok 1 z 14

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top