Výstava Dušany Vrbovskej: Premeny živej hmoty

 V jeden upršaný utorok, týždeň po vernisáži, ktorá sa konala 20.9.2022 v podvečerných hodinách, som navštívila výstavu umelkyne Dušany Vrbovskej s názvom Premeny živej hmotyRozkvet Gallery nachádzajúcej sa v meste Banská Bystrica.

Výstavu Premeny živej hmoty môžete ešte osobne navštíviť, keďže trvá do 31.10.2022. Avšak, či už výstavu plánujete, alebo neplánujete navštíviť, prečítajte si reportáž z nej, kde sa dozviete viac o vystavených dielach Dušany Vrbovskej, ako aj o samotnej autorke obrazov a jej tvorbe, alebo o galérii Rozkvet.

Premeny živej hmoty
Pohľad na maľby Dušany Vrbovskej, vystavené v priestore tmavej miestnosti Rozkvet Gallery, ktorá tematicky podčiarkuje diela znázorňujúce proces odumierania vegetácie. (foto: KUNSTARTUM)

O výstave Dušany Vrbovskej: Premeny živej hmoty

 Výstava Dušany Vrbovskej Premeny živej hmoty, ktorej kurátorkou je Michaela Šuranská, sa nachádza v priestoroch chodby a ďalších dvoch priľahlých miestnostiach galérie Rozkvet. Dá sa povedať, že ťažisko výstavy najnovšej tvorby maliarky je práve v spomínaných dvoch miestnostiach. Obrazy nachádzajúce sa na stenách chodby sú mixom jej súčasnej a staršej tvorby a sú akousi predzvesťou k jej súčasnej tvorbe. Tá sa síce tematicky nelíši od jej predchádzajúcej tvorby, ale po technickej stránke vidieť u autorky posun v experimentálnom zobrazovaní jednotlivých motívov. Ale poďme však poporiadku.

Mikrosvet

 Výstava Premeny živej hmoty – ako už názov hovorí, prezentuje obrazy zachytávajúce premeny vegetácie, teda živej hmoty, ktorú Dušana Vrbovská znázorňuje vo svojej tvorbe. Dušana sa zameriava na zobrazovanie mikrosveta rastlín a prostredia, v ktorom žijú. Zaznamenáva bežnú vegetáciu, ktorú si nemusí ani človek, prechádzajúci prírodou, všimnúť. Tú zachytáva buď pomocou fotografie priamo v prírode, alebo pomocou zberu prírodnín, z ktorých tvorí následne zátišia v ateliéri. Obe metódy sú kľúčové pre jej ďalšiu maliarsku tvorbu.

Dušana Vrbovská: Odkvitanie, maľba
Dušana Vrbovská: Odkvitanie, 2022, olej na sololite, 18×24 cm (foto: KUNSTARTUM)

Živý maliarsky proces

 Premeny živej hmoty preto nemusia vyjadrovať len zobrazený motív, ale aj samotný maliarky proces, ako to spomína v kurátorskom texte Michaela Šuranská, keďže ten sa u Dušany spolu so zobrazujúcim motívom mení. Preto za zmienku stojí niekoľko jednotlivých diel, ktoré tento jav dokazujú.

 Napríklad, keď sa divák bližšie prizrie dielu Natura morta, vidí reliéfnu štruktúru maľby. Z nej, nielen perspektívne, vystupujú znázornené listy do popredia, snažiac sa zacieliť pozornosť práve na ne, vábiac tým samotného pozorovateľa s chuťou dotknúť sa ich. Samotný motív obrazu vychádza pravdepodobne zo zátišia. Kým motív vpredu je realistický, tak u pozadia vidieť experimentovanie s voľným rukopisom maliarky. Podobný štýl maľby možno vidieť u viacerých diel vychádzajúcich z maľby prírodných zátiší.

Dušana Vrbovská, Natura morta, maľba
Detail maľby Natura morta (foto: KUNSTARTUM)

 Ďalšie obrazy vhodné príkladu sú tie, vychádzajúce pravdepodobne z fotografie, ako sú Tiene I a II, či Bludisko. Tu Dušana Vrbovská popustila „uzdu“ svojmu maliarskemu rukopisu ešte viac. Do popredia sa tu pretláča priam abstrahované podanie znázorneného výjavu, na rozdiel od potlačeného realistického motívu, ktorý divák zachytí, až keď sa obrazu prizrie bližšie. Autorka pri týchto maľbách používa priam scénické osvetlenie, čím dodáva motívu dramatickosť. Dušana sa taktiež nebojí používať výrazne farby, ktoré sa v prírode nevyskytujú. Dané motívy nielenže oživia, ale divák môže priam nadobudnúť dojem, že tieto farby sa nachádzajú v skutočnej živej prírode. Farby ako žiarivá fialová, či priam svietiaca machovo-zelená výjavy nenarúšajú, naopak – príjemne ho dopĺňajú.

Premeny živej hmoty, výstava Rozkvet Gallery Banská Bystrica
Vľavo: Vetvičky, 2022, olej a akryl na plátne, 30×24 cm; vpravo: Bludisko, 2021/2022, akryl, olej a olejový pastel na plátne, 200×145 cm (foto: KUNSTARTUM)

Kontrasty

 Ťažisko zobrazovaných motívov Dušany Vrbovskej tvoria diela zachytávajúce dva opozitné procesy tvoriace kolobeh prírody. Jedným je proces vädnutia, schnutia, či hniloby – teda odumierania. Druhým je proces klíčenia, rastu, kvitnutia – teda zrodenia.

 Dušana delí tieto procesy aj v ich prvotnom zachytávaní, predtým, ako ich namaľuje na plátno. Rast zachytáva na fotografiu a odumieranie rastlín pozoruje priamo na „živom“ zátiší.

 Delenie však pri tejto výstave nekončí. Ako som už na začiatku spomenula, gro výstavy je v dvoch miestnostiach zachytávajúce tieto kontrasty. Kým v prvej – tmavej miestnosti, sú nainštalované diela poukazujúce na postupný zánik rastlín, tak v druhej – svetlej miestnosti, sa nachádzajú diela ukazujúce na postupný rast vegetácie.

Kolobeh

 Dušana Vrbovská a jej výstava Premeny živej hmoty tak núti diváka spomaliť a zamerať sa na detaily v prírode, ktoré bežný jedinec v tejto uponáhľanej dobe môže ľahko prehliadať. Taktiež znázornenými procesmi – od postupného rastu, cez kvitnutie, odumieranie a následne znovuzrodenie, poukazuje na kolobeh prírody, ktorého človek nie je výnimkou.

Dušana Vrbovská, Premeny živej hmoty, výstava Rozkvet Gallery Banská Bystrica
Kontrast obrazov Dušany Vrbovskej vystavených v priestoroch tmavej a svetlej miestnosti v Rozkvet Gallery, kde diela v tmavej miestnosti znázorňujú proces odumierania vegetácie a diela vo svetlej miestnosti zobrazujú pomalý rast a kvitnutie. (foto: KUNSTARTUM)

O Dušane Vrbovskej

Dušana Vrbovská je slovenská umelkyňa a maliarka, ktorá žije a tvorí v Senici. Absolvovala Akadémiu umení v Banskej Bystrici, kde študovala na Katedre maľby, najprv v Ateliéri klasických maliarskych disciplín a následne v Otvorenom ateliéri maľby. Na konte má niekoľko kolektívnych a samostatných výstav na Slovensku a v Česku. V roku 2018 bola finalistkou súťaže Maľba roka.

Dušana Vrbovská sa vo svojej tvorbe venuje najmä realistickému zobrazovaniu premien v prírode s prvkami abstrakcie so snahou o autentický maliarsky prejav. Vychádza z ich priameho pozorovania, alebo z fotografie. Zachytáva detaily kôry stromov, krovia, lístia, kvetín – ich rozklad a následné znovuzrodenie.

O Rozkvet Gallery

Rozkvet Gallery, so sídlom na Hornej ulici 36, v Banskej Bystrici, patrí pod Centrum nezávislého umenia UM, n.o. – organizácie zameranej na tvorbu a prezentáciu súčasného vizuálneho umenia. V budove sa okrem galérie nachádzajú umelecké ateliéry mladých umelcov a umelkýň. Organizácia ponúka i rôzne workshopy, ktoré zastrešujú umelci patriaci pod túto organizáciu. Jedná sa o kurzy kresby, maľby, grafiky, 3D tlače, keramiky, fotografie… Pod organizáciu patria taktiež projekty ako rezidenčný pobyt Kláštor Opening v Kláštore Hieronymitánov v Štiavnických Baniach, či podcast o umení, kultúrnych a spoločenských tabu It Blooms. Rozkvet Gallery taktiež spolupracuje s ostatnými výstavnými priestormi v Banskej Bystrici ako sú Laboratórium výrobné družstvo, či galéria Strop, kde sa organizujú výstavy aj pod záštitou spomínanej Rozkvet gallery.

  Galéria Rozkvet poskytuje výstavný priestor prevažne mladým začínajúcim umelcom a čerstvým absolventom vysokých škôl. Od mojej poslednej návštevy Rozkvet Gallery, ktorá bola minulý rok v lete, kedy som navštívila vernisáž výstavy Matúša Astraba s názvom  #SLOVENSKO 2020 (reportáž s názvom Výstava fotografií Matúša Astraba #SLOVENSKO 2020 si môžete prečítať tu), sa výstavne priestory zväčšili. Ku chodbe nachádzajúcej sa na  prvom poschodí pribudli ešte dve priľahlé miestnosti, ktoré vytvorili nový výstavný priestor.  

Záver

 Navštíviť výstavu Dušany Vrbovskej Premeny živej hmoty počas škaredého upršaného jesenného počasia bol vynikajúci nápad. Koncept výstavy a poukázanie na prírodu mi akosi zapasoval do vrtošivého javu prírody v podobe dažďa. Zároveň mi výstava zlepšila dojem z celého prežitého dňa.

 Inštaláciu jednotlivých diel hodnotím ako zaujímavú, najmä spomínané kontrasty, kde v tmavej miestnosti sú nainštalované obrazy zachytávajúce rozklad a odumieranie rastlín, kým vo svetlej miestnosti sú diela zamerané na rast a kvitnutie. Pre mňa bolo pozoruhodné taktiež vidieť, kam sa posunula tvorba Dušany Vrbovskej spred roka, kedy som s ňou robila rozhovor.

Rozhovor s Dušanou Vrbovskou si môžete prečítať tu.

Za zmienku taktiež stoja priestory Rozkvet Gallery, v ktorých po vyše roku, kedy som ju navštívila naposledy, badať taktiež zmeny.

 Určite odporúčam navštíviť výstavu Premeny živej hmoty, kde je možné vidieť najmä aktuálnu tvorbu umelkyne Dušany Vrbovskej, ktorá je bohatá nielen množstvom obrazov menších a väčších formátov, zobrazenými motívmi, ale najmä maliarskymi technikami a rukopisom samotnej umelkyne, ako i myšlienkou samotnej výstavy.

Výstava Premeny živej hmoty, 2022, Rozkvet Gallery, Banská Bystrica. Na výstave sa nachádzajú maliarske diela umelkyne Dušany Vrbovskej. Kurátorkou výstavy je Michaela Šuranská. (foto: KUNSTARTUM)

Obrázok 1 z 33

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top