Kláštor Opening 2020 a výstava Misia: Priestor

Kláštor Opening 2020, vernisáž výstavy Misia: Priestor, Kláštor hieronymitánov v Štiavnických Baniach
Fotografia z vernisáže výstavy Misia: Priestor umeleckej rezidencie Kláštor Opening, 2020 (foto: Tereza Velegová)

O projekte Kláštor Opening 2020

  Pod názvom Kláštor Opening sa skrýva odborno-vzdelávací workshop v oblasti vizuálneho umenia realizovaný v priestoroch Kláštora hieronymitánov v Štiavnických Baniach. Pod vedením kurátoriek Michaely Šuranskej a Terezy Velegovej sa ho zúčastnilo 9 umelcov: Martina Kukurová, Jakub Cmarko, Magdaléna Masárová, Peter Decheť, Dušana Vrbovská, Ľubica Jediná, Kristína Mičová, Monika Orémusová a Natália Šimonová. Rezidenciu Kláštor Opening v dňoch 27.7. – 2.8.2020 dopĺňali sprievodné akcie ako prednáška Ing.arch. Ivety Chovanovej: Banícka misia – Kláštor hieronymitánov na Piargu, ďalej večerné premietanie v kine Hviezda a workshop pre deti. Vyvrcholením bola 2.8.2020 vernisáž umelcov tvoriacich v priestoroch kláštora, ktorých tvorba počas šiestich dní bola inšpirovaná historickým objektom ako takým. Svoje diela citlivo zasadili priamo do priestoru objektu. Výstavu autorov v Kláštore hieronymitánov s názvom Misia: Priestor ste si mohli pozrieť od 3.8.2020 do 23.8.2020.

Kláštor Opening 2020, vernisáž výstavy Misia: Priestor
Fotografia z vernisáže výstavy Misia: Priestor, 2020. Na fotografií sú kurátorky projektu Kláštor Opening, ako aj umelci tvoriaci počas rezidencie v priestoroch Kláštora Hieronymitánov v Štiavnických Baniach. Sprava kurátorky Tereza Velegová, Michaela Šuranská a umelci Natália Šimonová, Monika Orémusová, Jakub Cmarko, Magdaléna Masárová, Martina Kukurová, Dušana Vrbovská, Kristína Mičová, Peter Decheť a Ľubica Jediná. (foto: Norbert Hončár)

Návšteva výstavy Misia: Priestor

  Výstavy Misia: Priestor som sa zúčastnila aj ja spolu s jej kurátorkou Miškou Šuranskou, ktorá ma osobne previedla kláštorom.

  Jedno augustové sobotné predpoludnie kráčame obcou Štiavnické Bane, popri obecnému úradu smerom k Evičkinému jazeru, po rušnej hlavnej ceste. Inokedy po zvyšku roka pokojná cesta cez Štiavnické Bane, sa mení na cestu plnú áut, ktoré smerujú v horúcich dňoch k jazerám. Po ľavej strane, neďaleko od centra, sa nachádza spomínaný objekt – Kláštor hieronymitánov.

Diela umelcov na výstave Misia: Priestor

Michaela Šuranská

 Popri jeho fasáde sa tiahne inštalácia kurátorky a umelkyne Michaely Šuranskej s názvom Cor eius monasterii. Láka nás vstúpiť priamo do nádvoria kláštora, kde je hotová spleť lán, karabín a popruhov, pospájaná do jedného celku. Cor eius monasterii vytvára akúsi sieť – systém, ktorý sprevádza návštevníka jednotlivými dielami autorov na výstave Misia: Priestor. Zbieha sa tu, na nádvorí okolo studni, kde tvorí pomyselné srdce objektu, čomu nasvedčujú aj farby. Myšlienka srdcovo – cievneho systému, ktorá je zároveň informačným sprievodcom, je zaujímavá. Vidieť tu i srdcový vzťah samotnej autorky k miestu.

Viac o tvorbe Michaely Šuranskej tu.

Kláštor Opening 2020, výstava Misia: Priestor, Kláštor hieronymitánov, Štiavnické Bane
Michaela Šuranská, Cor eius monasterii,2020, site-specific inštalácia, popruhy na výškové práce, karabíny, laná, v nádvorí Kláštora hieronymitánov, Štiavnické Bane. Inštalácia v strede nádvoria objektu kláštora mala okrem estetickej funkcie aj informačno-orientačný charakter ako „sprievodca“ ukazujúci k umiesteniu diel umelcov. (foto: KUNSTARTUM)

Magdaléna Masárová a Jakub Cmarko

  Od studni prechádzam k ďalšej inštalácii od Magalény Masárovej a Jakuba Cmarka pozostávajúcej z ležadiel, na ktorých sú citáty z nájdených Katolíckych novín. Inštalácia odkazuje na neuskutočnený projekt nemocnice pre baníkov, ktorá mala byť na tomto mieste.

 Oproti ležadlám je na stene budovy objektu inštalácia, opäť od Magdalény a Jakuba. Na fasádu prístavby kláštora, ktorá vznikla v socializme, primontovali nájdené prvomájové heslo a k nemu dole dotvorili ďalšie heslo. To vytvorili z úryvku z Katolíckych novín nájdených na fare. Novovytvorený transparent  reaguje na pôvodný. Ukazuje na jeho nezmyselnosť. Obe transparenty, ako aj fasádu prekryli sieťou, čím dodali dôraz na nezmyselnosť socialistickej prístavby k pôvodnej budove kláštora.

Obaja spoločne vytvorili na povale kláštora videozáznam z performance, ktorá sa však odohrávala počas tvorivého pobytu Kláštor Opening.

Kláštor Opening 2020, Kláštor hieronymitánov, Štiavnické Bane
Site-specific inštalácia z ležadiel v popredí a site-specific inštalácia na fasáde budovy, 2020, Kláštor Opening – Misia: Priestor, Kláštor hieronymitánov, Štiavnické Bane. Na oboch inštaláciách sa podieľal Jakub Cmarko spolu s Magdalénou Masárovou. (foto: KUNSTARTUM)

Peter Decheť

Z nádvoria vchádzame do kláštora, kde cestou do pôvodných pivničných priestorov badať na stene obraz Petra Decheťa s motívom podkrovia a trámov. Tému architektúry uvidím neskôr aj na ďalšej jeho maľbe v exteriéri. Peter vytvoril ešte tretiu maľbu – Sen Lumièrovcov, ktorá bola v priestore kina. Tú som však nemala možnosť vidieť naživo. Vráťme sa však k prvej maľbe Maliar v priestore, priestor v maliarovi I. Na mieste schodiska smerujúceho do pivničných priestorov je však zaujímavá inštalácia samotnej maľby pri kríži, ktorú si môže divák viacnásobne interpretovať a hľadať zámer autora.

Viac o tvorbe Petra Decheťa tu.

  V samotnom podzemí sa nenachádza žiadne dielo, no rozhodne stálo za návštevu si obzrieť klenby a vdýchnuť kúsok z histórie miesta.

Peter Decheť, Maliar v priestore, priestor v maliarovi I, maľba, Kláštor Opening 2020
Peter Decheť, Maliar v priestore, priestor v maliarovi I., 2020, akryl a olej na plátne, 234×180 cm Maľba bola inštalovaná v interiéri Kláštora hieronymitánov v Štiavnických Baniach (foto: KUNSTARTUM)

Magdaléna Masárová

  Z pivničných priestorov ideme na prvé poschodie. Tu som lanami navigovaná tentoraz k samostatnému dielu Magdalény Masárovej. Ním je diptych, ktorý je vytvorený pomocou frotáže z nájdených náboženských a historických artefaktov v kláštore. Dielo v krídle bývalej fary ukazuje na pôvodnú históriu miesta. Magdaléna vytvorila i triptych v priestoroch kina, ktorý však nebol sprístupnený.

Viac o tvorbe Magdalény Masárovej tu.

Magdaléna Masárová, Diptych, Kláštor Opening 2020
Magdaléna Masárová, Diptych, 2020, inštalácia, frotáž, Kláštor hieronymitánov, Štiavnické Bane (foto: KUNSTARTUM)

Natália Šimonová

  Od diptychu chodbou prechádzam do priestrannej miestnosti, kde celú protiľahlú stenu pokrýva dielo z frotáží od Natálie Šimonovej s názvom Sedimenty artefaktov. Toto monumentálne úchvatné dielo autorka vytvárala frotážou textúr objektov nájdených v komplexe. Najviac ju však zaujala kachľová pec, ktorej štruktúru vidieť medzi frotážami, ale i na vedľajšom diele. Tu z frotáží vytvorila druhú kachľovú pec – avšak papierovú. Frotáže obohacuje hrdza, s ktorou Natália pracuje vo svojej tvorbe. V tomto diele je akýmsi mementom na nevyužívanie a deštrukciu priestoru Kláštora hieronymitánov v Štiavnických Baniach.

Viac o tvorbe Natálie Šimonovej tu.

Natália Šimonová, Sedimenty artefaktov, inštalácia/frotáž a hrdza na papieri, Kláštor Opening 2020
Natália Šimonová, Sedimenty artefaktov, 2020, inštalácia/frotáž a hrdza na papieri (foto: KUNSTARTUM)

Kristína Mičová

  Ako stojím v strede miestnosti, oproti stene dotvorenej frotážami, sa po mojej ľavici sa nachádza inštalácia Prelomiť vlny Kristíny Mičovej. Ju oslovil nájdený ústrižok z filmu zobrazujúci vlny. Z neho spravila zväčšeniny. Tie potom nainštalovala na stenu spolu s predmetmi nájdenými v okolí, odkazujúce na prepojenie času medzi miestom a osobami. O stenu sa opiera báseň, ktorú Kristína napísala a vyskladala písmenami na sklo. Dielo dopĺňa aj písací stôl. Na stole sú tiež poukladané rôzne predmety. Umiestenie písacieho stolu oproti oknu vyvoláva pocity zastavenia sa a splynutia s časom tak, ako sa hrá pomaly svetlo s umiestnenými predmetmi na stole, ako i v samotnej miestnosti. Som nútená sa hlbšie zamyslieť nad vystavenými predmetmi ožiarenými mäkkým svetlom, lebo samotná atmosféra si to tak vyžaduje. Ready made prepojené s kresbou, fotografiou a textom dodávajú tomuto miestu atmosféru a príbeh.

Viac o tvorbe Kristíny Mičovej tu.

Kristína Mičová, Prelomiť vlny, inštalácia, Kláštor Opening 2020
Kristína Mičová, Prelomiť vlny, 2020, inštalácia/nájdené objekty, fotografia, kresba, text, Kláštor Opening, Kláštor hieronymitánov, Štiavnické Bane (foto: KUNSTARTUM)

Monika Orémusová

  Ďalej prechádzam k inštalácii, ktorá na mňa najviac zapôsobila. Je ňou „Aby všetci jedno boli…(Jn 17,21)“ od Moniky Orémusovej. Pred dverami k nej sa nachádza osvetlený rovnomenný nápis. Keď vchádzam bližšie, ocitám sa v kúpeľni s klasickým socialistickým dizajnom, ktorý však oživuje inštalácia. Tým pádom vzniká akoby nový priestor. Autorka využila ťahajúci sa brečtan plaziaci sa po stene budovy a cez okno sa tiahnuci dnu, priamo do napustenej vane. Alebo nie? Hoci som mala pocit, že by som do vani hneď vstúpila, čo až tak vábila (a (ne)bolo to len teplom), sprevádzajúca Miška ma hneď vrátila do reality vysvetlením, že to je bohužiaľ len optický klam vytvorený sklom. Na tiahnuci sa brečtan boli napojené izbové rastlinky, ktoré si Monika priniesla z Kvetúlku. Na prvý pohľad nebolo vidieť, ako v prípade skla, že inštaláciu dopĺňajú aj iné rastliny (ak si odmyslím pravý roh vane). Táto site-specific dokazuje, ako vedia rastliny oživiť a zmeniť na prvý pohľad fádny priestor, a pomocou optického klamu tak umocniť pozitívny pocit z priestoru. Monika okrem inštalácie vytvorila aj dve maľby – Alma veget, ktoré som bohužiaľ nemala možnosť vidieť naživo.

Viac o tvorbe Moniky Orémusovej tu.

Monika Orémusová, „Aby všetci jedno boli...(Jn 17,21)“, site-specific inštalácia, Kláštor Opening 2020
Monika Orémusová, „Aby všetci jedno boli…(Jn 17,21)“, 2020, site-specific inštalácia/ rastliny, sklo, Kláštor Opening, Kláštor hieronymitánov, Štiavnické Bane (foto: KUNSTARTUM)

Martina Kukurová

  Lúčiac sa s predošlým priestorom vstupujem do dvoch miestností, kde má inštalácie Martina Kukurová, s názvom V čase pominuteľnosti. V prvej izbe pracuje s motívom okna evokujúcimi zmeny, ktoré sa s Kláštorom hieronymitánov udiali. Martina zaznamenáva na papieri na pečenie okná kláštora, ktoré sú prestavbami rôzne. S priestorom pracuje citlivo. Minimálne doň zasahuje.

 V druhej miestnosti je veľmi zaujímavá inštalácia vytvorená z ovčej vlny, do ktorej sú omotané kúsky papieru maché zafarbené ílom. Martina používa prírodné materiály, čím zdôrazňuje pominuteľnosť ako takú, ktorá sa dá uplatniť aj na priestor Kláštora hieronymitánov.

Viac o tvorbe Martiny Kukurovej tu.

Martina Kukurová, V čase pominuteľnosti, Kláštor Opening 2020
Martina Kukurová, V čase pominuteľnosti, 2020, Kláštor Opening, Kláštor hieronymitánov, Štiavnické Bane. Pohľad do druhej miestnosti, kde bola inštalácia vytvorená z ovčej vlny a papieru maché. Martina chcela poukázať touto inštaláciou na ochranu historických budov. (foto: KUNSTARTUM)

Ľubica Jediná

  Cestou na pavlač nachádzam dva obrazy, ktoré v čase mojej návštevy neboli nainštalované v exteriéri. Prvý patrí maliarke Ľubici Jedinej s názvom Ilúzia. Zobrazuje miesto, ktoré by zostalo väčšine ľudí nepovšimnutým. Jedná sa o okno, ktoré sa stalo počas prístavby kina a sociálneho zariadenia k fare v období socializmu nepotrebným. Ľubicu zaujala absurdnosť existencie okna, ako aj kontrast fasády so zeleňou akoby vyrastajúcou z balkóna, či hra svetla a tieňa.

Viac o tvorbe Ľubice Jedinej tu.

Ľubica Jediná, Ilúzia, maľba, Kláštor Opening 2020
Ľubica Jediná, Ilúzia, 2020, olej na plátne, 115 x 140 cm. Maľba vznikla počas rezidencie Kláštor Opening v Kláštore hieronymitánov v Štiavnických Baniach. (foto: Tereza Velegová)

Dušana Vrbovská

  Druhý obraz patrí Dušane Vrbovskej. Zobrazuje na ňom spojenie vegetácie a architektúry – brečtan plaziaci sa stenou. Obrazom ukazuje ako príroda pomaly pohlcuje architektonický priestor Kláštora hieronymitánov. Maľba umocňuje dojem, keď je nainštalovaná v exteriéri. V ňom je prepojená so samotnou architektúrou a vegetáciou. Bohužiaľ som nemala možnosť vidieť túto inštaláciu naživo, len na fotkách.

Viac o tvorbe Dušany Vrbovskej tu.

Dušana Vrbovská, maľba, Kláštor Opening, 2020
Maľba, ktorú vytvorila Dušana Vrbovská počas rezidencie Kláštor Opening, 2020. Maľba bola inštalovaná v exteriéri Kláštora hieronymitánov v Štiavnických Baniach (foto: Tereza Velegová)

Jakub Cmarko

  Na povale, okrem zaujímavých komínov, bol nainštalovaný oltár od Jakuba Cmarka z kovových predmetov, ktoré sa nachádzali i na frotážach Magdalény.

  Jakub ešte vytvoril v priestoroch kina inštaláciu s názvom Great Audience vytvorenú z nájdených fotografií hercov a herečiek. Fotografie umiestnil na niektoré sedačky v kine, čím vzniklo dôstojné publikum pre študentské filmy premietané počas rezidencie. Zároveň portréty hercov mali praktické využitie vo forme rozostupov, ktoré medzi sebou vytvárali, a tak priestor spĺňal proticovidové opatrenia. No aj túto inštaláciu som mala možnosť vidieť len z fotky.

Viac o tvorbe Jakuba Cmarka tu.

Jakub Cmarko, Great Audience, inštalácia/ nájdené fotografie, priestory kinosály, Kláštor Opening 2020
Jakub Cmarko, Great Audience, 2020, inštalácia/ nájdené fotografie, priestory kinosály, Kláštor Opening, Kláštor hieronymitánov, Štiavnické Bane (foto: archív Jakub Cmarko)

Zvyšná časť objektu Kláštora hieronymitánov

  Bohužiaľ časť kina patriaca k objektu kláštora, kde boli i ďalšie diela spomínaných umelcov, bola zatvorená. Tým pádom som nemala možnosť vidieť všetky diela, ako i celý priestor kláštorného komplexu. Navštívila som ešte priľahlý kostol, no jeho atmosféru som si nemohla veľmi vychutnať, keďže kostol pripravovali veriaci na nedeľnú slávnosť. Ani fotograficky som si ho nemohla zaznamenať, ako to už vo väčšine kostolov býva. Zaujali ma však stropné maľby svätcov. Ich mená boli totižto napísané v slovenčine, čo je dosť nezvyčajné, keďže sa na takýchto výjavoch používa latinčina. Pri najbližšej návšteve isto viac preskúmam kostol a zameriam sa na jeho históriu.

Záver

  Celý projekt Kláštor Opening hodnotím veľmi pozitívne. Ako návštevníčka výstavy som si nemohla až tak vychutnať atmosféru, ktorá miestom vládla počas workshopu, ale aj tak mi kurátorka Miška poskytla podrobné informácie o priebehu akcie a čo-to aj zo zákulisia. Jej prítomnosť počas prehliadky bola príjemná a Miška ochotne na všetky moje otázky odpovedala. Inštalácie a maľby boli pútavým exkurzom, ktorý priestor istým spôsobom charakterizovali, ale aj ho dopĺňali. Všetky diela mali čosi spoločné, no každé bolo iné – jedinečné. Každé dielo si zaslúžilo čas na premýšľanie a zastavenie sa, ktorý objekt Kláštora hieronymitánov, v ktorom zastal čas, priam ponúkal.

  Zaujímavá myšlienka, ktorá poskytla umelcom nielen miesto na tvorenie a inšpiráciu, ale aj Kláštor Hieronymitánov zviditeľnila a ukázala verejnosti bežne neprístupné zákutia. Návštevníci sa dozvedeli i čo-to z jeho histórie. Kiežby bolo takýchto akcií viac,  čo by ukazovali naše kultúrne dedičstvo, ktoré veľakrát chátra a verejnosť oň nejaví záujem. Držím palce autorke myšlienky a dúfam, že sa bude tento projekt každoročne znovu opakovať.

Magdaléna Masárová, ktorá viedla workshop pre deti počas umeleckej rezidencie Kláštor Opening 2020(foto: archív Magdaléna Masárová)

Obrázok 1 z 48

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top